Απαγόρευση κυκλοφορίας από το Ξηρολάκι στην Κονταριώτισσα

418
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Απαγορεύεται η διέλευση απο το ρέμα Ξερολάκι στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας στην Κονταριώτισσα λόγω πλημμύρας.
Αθανάσιος Καλαϊτζής
Αντιδήμαρχος Δίου