Διάκος ο Ηρωομάρτυς | Τελευταία προβολή στην Κατερίνη

727

Κινηματογράφος “ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ”, 25ης Μαρτίου 28, τηλ. 2351 034551.
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023, 6.30 μ.μ.

Η τιμή του εισιτηρίου κυμαίνεται· ανάλογα με τις τιμές που ισχύουν σε κάθε κινηματογράφο.

Σύμφωνα με την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Καταλληλότητας Κινηματογραφικών Έργων η ταινία “ΔΙΑΚΟΣ ο ηρωομάρτυς” ανήκει στην κατηγορία “ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”.