Σύγχρονες και ασφαλείς παιδικές χαρές στο συγκρότημα Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους

334

Η Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, κατόπιν πρωτοβουλίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Γεωργίου, προχώρησε για ακόμη μία χρονιά, στην επιθεώρηση και πιστοποίηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών που διαθέτει με στόχο τη διασφάλιση της καταλληλόλητας και της ασφαλούς χρήσης τους από τα παιδιά και τους συνοδούς τους.

Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν ελέγχων και επιθεωρήσεων που διενήργησε  διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) φορέας ελέγχου, εκδόθηκαν οι οριστικές πιστοποιήσεις συμμόρφωσης σχετικά με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών προτύπων για την παιδική χαρά στο συγκρότημα των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων Σβορώνου.

Στον χώρο των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων, τα όργανα και τα παιχνίδια της συγκεκριμένης παιδικής χαράς χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες παιδιά που συμμετέχουν στη δράση του Γραφείου Νεότητας «Κατασκήνωση στην πόλη» καθώς και στο πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών και νέων από ομόδοξης χώρες που υλοποιεί κάθε καλοκαίρι η Ιερά Μητρόπολη Κίτρους.

Ο τακτικός έλεγχος από επιθεωρητές της Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.» και η συντήρηση των παιδικών χαρών που λειτουργούν στις δομές της Ιεράς Μητροπόλεως θα συνεχιστούν με σκοπό την διατήρηση της πιστοποίησης κάθε παιχνιδιού ξεχωριστά και πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών.