Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Αναβάθμιση Δημοτικής Αστυνομίας – Εκσυγχρονισμός Λαϊκών Αγορών – Διευκολύνσεις για υπαλλήλους του Δημοσίου με οικογενειακές υποχρεώσεις

50

Ξεκίνησε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή,  στην οποία η  κυρία Μάνη προεδρεύει, η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, για τον εκσυγχρονισμό του σώματος της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία θα έχει πλέον διευρυμένες αρμοδιότητες, στα πρότυπα των σωμάτων ασφαλείας.

Με το νομοσχέδιο καθορίζεται ο τρόπος εισαγωγής στη Δημοτική Αστυνομία, με διεξαγωγή εξετάσεων και υποχρεωτική εκπαίδευση τουλάχιστον έξι μηνών από την Ελληνική Αστυνομία και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, τα τυπικά και εκπαιδευτικά προσόντα, αλλά και ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων του προσωπικού.

Επιπλέον, το σχέδιο νόμου εκσυγχρονίζει το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, με σκοπό τη σύγχρονη οργάνωση, διοίκηση και προώθηση των δραστηριοτήτων τους.

Τέλος, εισάγει σημαντικές διευκολύνσεις για  δημοσίους υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις.