Μουσικό Σχολείο – 25 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα

48

Ας μας εξηγήσει κάποιος αρμόδιος, πόσο δύσκολο και πόσο κοστοβόρο είναι να αντικαταστήσει κανείς 3-4 λούκια, που κάποιος ανόητος βάνδαλος κατέστρεψε ένα βράδυ, ώστε το νερό να μην εισέρχεται στο εσωτερικό ενός κτιρίου 100 ετών και να καταστρέφει με υγρασία φρεσκοβαμμένους τοίχους, που φιλοξενούν μάλιστα πίνακες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.