Δήμος Δίου-Ολύμπου: Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών του Δήμου μέσω gov.gr

366

Ολοένα αυξανόμενος είναι ο αριθμός των αιτήσεων που υποβάλλουν οι δημότες μέσω του gov.gr για την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Στην παραπομπή που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dion-olympos.gr/govgr θα βρείτε τις δημοφιλέστερες επιλογές για έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων όπως:

 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
 • Άδεια Πολιτικού Γάμου
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 • Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
 • Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

 

Μέσω gov.gr μπορείτε επίσης να προχωρήσετε σε ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου, που είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.