Νίκος Τσακιρίδης: Δίκαιο και Πρόνοια στο θέμα διαχείρισης της δασικής ξυλείας

139

Ναι, οφείλουμε εμείς να σεβόμαστε και να τηρούμε τους νόμους του κράτους μας.

Ναι, οφείλουμε να είμαστε ευαισθητοποιημένοι και να προστατεύουμε το περιβάλλον γύρω μας.

Οφείλει, ωστόσο, και ο Δήμος και το Κράτος να προνοεί για την ευζωία των πολιτών του.

Διαπιστώσαμε πηγαίνοντας σε χωριά του δήμου μας, την αγωνία των κατοίκων για το θέμα της θέρμανσης των σπιτιών τους. Η οικονομική κρίση και η τιμή του πετρελαίου οδηγεί μερίδα πολιτών σε αυθαίρετη υλοτομία. Την κρίση αυτή την πληρώνουν και τα δάση και οι πολίτες.

Κάτοικοι στα ημιορεινά και ορεινά του Δήμου Κατερίνης έχουν κάθε δικαίωμα να εξασφαλίσουν για τις οικογένειές τους τις αναγκαίες ποσότητες ξυλείας ώστε να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο, κατά πως φαίνεται, χειμώνα.

Ο νόμος δυστυχώς δεν βοηθάει, κι ακόμα και η διάθεση στους κατοίκους γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση και σε ποσότητες που δεν καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων.

Είναι αναγκαίο να καταγράφει το πρόβλημα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των ορεινών και ημιορεινών χωριών του Δήμου μας.

Επεξεργαζόμαστε και θα προτείνουμε  ολοκληρωμένες προτάσεις και ένα υπόμνημα συνεργασίας Δασικής Υπηρεσίας, Δήμου Κατερίνης και εθελοντικών φορέων.