Νίκος Τσακιρίδης: έγινα αποδέκτης αντιδράσεων δημοτών για την ονοματοδοσία του παραλιακού δρόμου

133

Έγινε πράξη τελικά η ονοματοδοσία του παραλιακού δρόμου που συνδέει την Παραλία με τον Κορινό.

Δεν θα μείνω ούτε στην τυπικότητα των διαδικασιών του Δημοτικού μας Συμβουλίου ούτε στο γεγονός ότι είναι θολό το πολεοδομικό της ύπαρξης του συγκεκριμένου παραλιακού δρόμου.

Οφείλω, όμως, να αφουγκραστώ τις πολλές αντιδράσεις δημοτών μας.

Τις τελευταίες ημέρες έγινα αποδέκτης πολλών τέτοιων αντιδράσεων και δεσμεύτηκα στον καθένα και στην καθεμία ξεχωριστά που επικοινώνησε μαζί μου να διερευνήσω σε βάθος το θέμα και να επιδιώξω με κάθε πρόσφορο μέσο την αποκατάσταση της εικόνας του Δήμου μας.

Νίκος Τσακιρίδης