Το Φεστιβάλ Ολύμπου αποχαιρετά τον  Αλέκο Τσώτσιο

113

Άνθρωπος της προσφοράς, του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Ιδρυτικό μέλος του ΟΡΦΕΟ, με ενεργή συμμετοχή, με γνώμη και άποψη που με παρρησία πάντα

κατέθετε. Το 2020 ο ΟΡΦΕΟ τον τίμησε για τη σημαντική του προσφορά στον πολιτισμό του τόπου μας.

Αλέκο σε αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη για όσα σπουδαία πρόσφερες στην Πιερία.