Οι Φίλοι του Μουσείου Πόλης της Κατερίνης κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την Ίδρυση ενός μουσείου στην πόλη της Κατερίνης

262

Οι “Φίλοι του Μουσείου Πόλης της Κατερίνης” σε συνέντευξη που παραχώρησαν σήμερα  Τετάρτη 18 Μαϊου 2022,  Διεθνή Ημέρα Μουσείων, στο χώρο της πρώην Αστικής Σχολής Αικατερίνης ενημέρωσαν την τοπική κοινωνία για την πρόταση τους με σκοπό την ίδρυση Μουσείου Πόλης στην Κατερίνη καθώς και τη παρουσίαση των δράσεων που έχουν αναληφθεί ή σχεδιάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η πρόταση των “Φίλων του Μουσείου” έχει ως ακολούθως:

  1. Προτείνουμε την ίδρυση ενός Μουσείου της Πόλης της Κατερίνης, πολυσυλλεκτικού, δημοκρατικού, συμμετοχικού, με άξονα τις βιωμένες ιστορίες των κατοίκων της χωρίς αποκλεισμούς ή επιλεκτικές αφηγήσεις, όπως αποτυπώνονται στα υλικά τεκμήρια και τις προφορικές μαρτυρίες που θα συλλέγονται, θα ταξινομούνται, θα ερμηνεύονται και θα παρουσιάζονται προς όφελος των ανθρώπων που ζουν στην πόλη, της ιστορικής τους μνήμης και της υλικής και άυλης κληρονομιάς τους.
  2. Για την υλοποίηση του έργου είναι απαραίτητη η επιλογή του κατάλληλου χώρου ο οποίος θα στεγάσει τις παραπάνω δράσεις, η συγκρότηση του καταστατικού χάρτη του φορέα, η θεματική, χρονολογική ή υλικοτεχνική κατανομή του σε τμήματα ή τομείς (π.χ. τμήμα μουσικού αρχείου, αρχείου προφορικών μαρτυριών, φωτογραφικού αρχείου, αρχιτεκτονικού αρχείου, ψηφιακών μέσων, δεκαετίας του ’40, επαγγελμάτων/επαγγελματιών, έργων τέχνης/πινακοθήκης, βιβλιοθήκης, επικοινωνίας, κλπ), η δημιουργία κανονισμού/οργανισμού λειτουργίας του και η στελέχωσή του με το κατάλληλο μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό.