Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου 36.870,52 Ευρώ από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών, για Δράσεις αντισεισμικής προστασίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου

128

Εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών το συνολικό ποσό των 36.870,52 Ευρώ, για Δράσεις σε κρίσιμες υποδομές του Δήμου Δίου – Ολύμπου που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας.

Το έργο αφορά 26 κρίσιμες υποδομές του Δήμου, που περιλαμβάνουν κυρίως σχολεία και κτίρια κοινωφελούς χαρακτήρα αλλά και δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για την αντισεισμική συμπεριφορά.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών στηρίζουν με κάθε τρόπο την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Ελληνική περιφέρεια.