Ίδρυση Συνδικαλιστικού Φορέα “Επαγγελματιών Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα τους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς”

88

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη σύσταση συνδικαλιστικού φορέα με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ».

Οι σκοποί του Σωματείου μας μεταξύ άλλων είναι και οι ακόλουθοι:

 • Η μελέτη των επαγγελματικών, τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων των
  μελών του Σωματείου και η αναζήτηση των επιβεβλημένων μεθόδων, τρόπων και μέσων για την επίλυσή τους.
 • Η διαφύλαξη και προστασία του επαγγέλματος του Καθηγητή Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό.
 • Η συμβολή στην εξέλιξη και προώθηση εφαρμογής της νομοθεσίας που σχετίζεται με τους
  Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό.
 • Η πιστοποίηση του επαγγελματία χοροδιδασκάλου Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού.
 • Η συνεργασία όλων των απασχολουμένων ή και εργαζομένων στον τομέα του λαϊκού
  πολιτισμού και ειδικότερα στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό, για την ενιαία και συλλογική
  μελέτη, προστασία των επιστημονικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών, οικονομικών,
  ασφαλιστικών, εργασιακών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών μας.
 • Η βελτίωση των προσόντων και η ενίσχυση της επιστημονικής ταυτότητας των μελών μας
  συνολικά.
 • Η δημιουργία δομών για την ανύψωση και βελτίωση της γνωστικής επάρκειας στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό.
 • Η συγκέντρωση και διοχέτευση πληροφοριών στα μέλη του σχετικά με την έρευνα και
  ανάπτυξη της διδασκαλίας του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού, σε σχέση με τα
  επιστημονικά, νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό, κοινοτικό και
  παγκόσμιο επίπεδο.
 • Η επιστημονική εξέλιξη και ακαδημαϊκή επάρκεια των επαγγελματιών χοροδιδασκάλων
  Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού και η βελτίωση των προσόντων τους με την υποστήριξη
  επιστημονικών εργαλείων.
 • Η επιστημονική έρευνα, μελέτη, διάσωση, παρουσίαση και διάδοση κάθε μορφής και
  στοιχείου του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού του λαϊκού μας πολιτισμού.
 • Η οργάνωση και πραγματοποίηση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδόσεων, εκθέσεων,
  παραστάσεων. Η συνεργασία με ελληνικούς και ξένους οργανισμούς, φορείς, ιδρύματα και ιδιώτες για την προώθηση και διάδοση κοινών στόχων για όλα τα θέματα που αφορούν στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό.
 • Η ίδρυση και λειτουργία ομάδων για όσες πολιτισμικές δραστηριότητες ή κατευθύνσεις
  κρίνεται ότι είναι αναγκαίο για την πιο εύρυθμη λειτουργία του και τη μεγιστοποίηση του
  προσδοκώμενου αποτελέσματος της πολιτισμικής προσφοράς του.

Μετά την εκλογική διαδικασία η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2021 συγκροτήθηκε το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ως εξής:

Πρόεδρος: Μωυσίδης Κυριάκος
Αντιπρόεδρος: Ράδης Θωμάς
Γενική Γραμματέας: Χατζηχιδήρογλου Παναγιώτα
Ταμίας: Ταβλαρίδης Σεραφείμ- Σπυρίδων
Ειδική Γραμματέας: Βεσυροπούλου Ζωή
Ειδικός Γραμματέας: Καρφής Βασίλειος
Ειδικός Γραμματέας: Παπουκίδης Ανδρέας
Αναπληρωματικό μέλος: Κατέρης Κωνσταντίνος
Αναπληρωματικό μέλος: Ομηριάδης Ηλίας
Αναπληρωματικό μέλος: Σιδερά Χρυσή

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά τα ιδρυτικά μέλη που έδωσαν το παρόν, στο σύνολό τους, στην εκλογική διαδικασία.

Με συλλογικότητα και ευθύνη, είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για την εκπλήρωση των
επιδιωκόμενων σκοπών του Σωματείου.

Για το Δ.Σ.
O Πρόεδρος                              Η Γενική Γραμματέας

Μωυσίδης Κυριάκος                   Χατζηχιδήρογλου Παναγιώτα