Για οριστική παύση καθηκόντων κρίνονται τρεις δικαστές και ένας εισαγγελέας

131

Το μήνυμα της μηδενικής ανοχής απέναντι στα φαινόμενα της υπέρμετρης καθυστέρησης στην έκδοση των δικαστικών αποφάσεων εκπέμπει η Δικαιοσύνη, προχωρώντας στην παραπομπή 3 δικαστών και ενός εισαγγελέα στην πειθαρχική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με το ερώτημα της οριστικής παύσης από καθήκοντά τους

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για περιπτώσεις υπερβολικής καθυστέρησης στην έκδοση αποφάσεων που αποτελεί καρκίνωμα στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Η παραπομπή τους αφορά καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων που έφτανε μέχρι και τα τρία χρόνια ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες έπεται συνέχεια αφού θα υπάρξει δεύτερο κύμα δικαστικών λειτουργών που θα παραπεμφθούν με το ερώτημα της οριστικής παύσης τον προσεχή Φεβρουάριο. Θα ακολουθήσει δε ανάλογη διαδικασία για χαμηλότερης βαθμίδας δικαστές που αγγίζουν τους 10 και παραλείπονται συστηματικά, λόγω ανεπάρκειας, στις προαγωγές.

Η διαδικασία

Η διαδικασία που ακολουθείτε προβλέπεται στο άρθρο 60 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, σύμφωνα με το οποίο “…είναι δυνατό να παυθεί οριστικά ο δικαστικός λειτουργός:

α) για ανικανότητα εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων, λόγω νόσου ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, εφ’ όσον η ανικανότητα αυτή διαρκεί και πέρα από το χρόνο που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους,

β) για υπηρεσιακή ανεπάρκεια”.

Μετάθεση στο δημόσιο

Πάντως η παύση υπηρεσιακών καθηκόντων δεν σημαίνει πως ο δικαστής πάει σπίτι του, αφού αξιολογείται το γεγονός ότι μπορεί μεν να μπορεί να ανταποκριθεί στα απαιτητικά καθήκοντα του δικαστή, αλλά λόγω σπουδών πιθανολογείται ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα του δημοσίου υπαλλήλου.

Έτσι προβλέπεται πως “…αν το δικαστήριο αποφασίσει την οριστική παύση, οφείλει συγχρόνως να διαλάβει στην απόφασή του, αν ο κρινόμενος επαρκεί για την άσκηση δημόσιας, διοικητικής φύσεως υπηρεσίας. Σε καταφατική περίπτωση ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο (Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 1968/1991 (ΦΕΚ Α 150).

Πάντως είναι ενδεικτικές οι μέχρι σήμερα δημόσιες παρεμβάσεις της προέδρου του Αρείου Πάγου Μαρίας Γεωργίου) η οποία από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, έκρουσε τον κώδωνα “να μην υπάρχουν στο μέλλον καταδίκες της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου”.