Φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν εκατοντάδες “φυγάδες” του brain drain

41
Βασικός στόχος της φορολογικής πολιτικής της Κυβέρνησής μας, πέρα από τη μείωση των φόρων, είναι και η προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Η ψηφιακή επανάσταση έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα και η έλευση της πανδημίας επιτάχυνε τις εξελίξεις.
Τα παραδοσιακά μοντέλα του τόπου κατοικίας και εργασίας άλλαξαν σημαντικά.
Η τηλεργασία και άλλες ευέλικτες μορφές απασχόλησης κερδίζουν διαρκώς έδαφος.
Το είδαμε αυτό πολύ έντονα τον καιρό της πανδημίας.
Δεν είναι σπάνιο σήμερα το φαινόμενο κάποιος να μη διαμένει στη χώρα που εργάζεται ή δραστηριοποιείται επαγγελματικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρηματίες μεταφέρονται από χώρα σε χώρα διαρκώς, κάνουν επενδύσεις παγκοσμίως, και ουσιαστικά δεν έχουν μόνιμη κατοικία σε καμία χώρα.
Δεν είναι άγνωστος ο αγγλοσαξονικής προέλευσης όρος non-dom που έχει εισαχθεί διεθνώς στη φορολογική ορολογία και πρακτική, περιγράφοντας ουσιαστικά ένα πρόσωπο μεγάλου πλούτου με περιουσιακά στοιχεία και οικονομική δραστηριότητα ανά την υφήλιο, που για φορολογικούς σκοπούς συνδέεται με μια χώρα.
Και η τάση αυτή θα κερδίζει διαρκώς έδαφος στο μέλλον.
Χώρες ανά τον κόσμο διαγκωνίζονται πλέον στην παροχή φορολογικών κινήτρων προκειμένου να προσελκύσουν ονόματα του διεθνούς επιχειρείν με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, στις λίστες των non-dom τους.
Η φορολογική πολιτική αλλά και η φορολογική διοίκηση πρέπει να προσαρμόζονται, όπως ανέφερα, στα νέα δεδομένα.
Γι’ αυτό και η Κυβέρνησή μας προχώρησε σε μια εξαιρετικά σημαντική μεταρρυθμιστική κίνηση νομοθετώντας τα άρθρα 5Α, 5Β και 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Με αυτά τα άρθρα θεσπίζονται γενναία φορολογικά κίνητρα για φυσικά πρόσωπα με διεθνή δραστηριότητα, προκειμένου να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στη χώρα μας και να φορολογηθούν εδώ για το σύνολο των εισοδημάτων τους που αποκτώνται στην αλλοδαπή.
Ο στόχος δεν είναι μονοδιάστατος, δεν αφορά μόνο στην αύξηση των φορολογικών εσόδων.
Αντίθετα, πολλαπλά είναι τα οφέλη από την εισαγωγή κεφαλαίων και την υλοποίηση επενδύσεων, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η τόνωση της κατανάλωσης, η ενίσχυση της αγοράς ακινήτων.
Συγκεκριμένα, οι μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό πλαίσιο είναι οι ακόλουθες:
1ον. Με το άρθρο 2 του νόμου 4646 του 2019, που τροποποίησε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προσθέτοντας το άρθρο 5Α, εισαγάγαμε για πρώτη φορά στο φορολογικό μας δίκαιο εναλλακτικό τρόπο αυτοτελούς φορολόγησης του εισοδήματος αλλοδαπής για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας.
Τα πρόσωπα αυτά καταβάλλουν για όλα τα εισοδήματά τους που αποκτώνται στην αλλοδαπή ένα εφάπαξ ποσό της τάξεως των 100.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως του ύψους των εισοδημάτων αυτών και αυτομάτως, με την καταβολή αυτών των χρημάτων, εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά.
Μάλιστα, το φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του εναλλακτικού τρόπου φορολόγησης και σε στενά συγγενικά του πρόσωπα, καταβάλλοντας επιπλέον ποσό φόρου 20.000 ευρώ για κάθε συγγενικό του πρόσωπο.
Απαραίτητη προϋπόθεση, αυτός που μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία να επενδύσει στη χώρα μας μέσα σε 3 χρόνια από την υποβολή της αίτησης, ο ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο ή μέσω νομικού προσώπου, τουλάχιστον το ποσό των 500.000 ευρώ σε ακίνητα, επιχειρήσεις, κινητές αξίες, μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα.
2ον. Με το άρθρο 1 του νόμου 4714 του 2020, προσθέσαμε το άρθρο 5Β στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με το οποίο επεκτάθηκαν τα κίνητρα για προσέλκυση φορολογικών κατοίκων σε συνταξιούχους δικαιούχους εισοδήματος από συντάξεις στην αλλοδαπή.
Εφόσον τα πρόσωπα αυτά μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, δύνανται να υπαχθούν σε εναλλακτική αυτοτελή φορολόγηση του εισοδήματός τους αλλοδαπής προέλευσης, με φορολογικό συντελεστή 7%, με ταυτόχρονη απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
3ον. Με το άρθρο 40 του νόμου 4758 του 2020, με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 5Γ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, θεσπίστηκαν νέα κίνητρα για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα για μισθωτούς και επιχειρηματίες.
Η διάταξη αυτή δεν έχει ως αποδέκτες και ωφελούμενους μόνο αλλοδαπούς με φορολογική κατοικία εκτός Ελλάδας.
Στοχεύουμε, παράλληλα, στον επαναπατρισμό των Ελλήνων και ιδιαίτερα των Ελλήνων της νέας γενιάς που έφυγαν στο εξωτερικό στα χρόνια της κρίσης.
Το φορολογικό κίνητρο που θεσπίζεται είναι η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτάται στη χώρα μας.
Προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, είναι η ελάχιστη παραμονή στη χώρα για μία διετία και να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδος τα προηγούμενα 7 από τα 8 έτη, πριν από τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα.
Ουσιαστικά με τις τρεις αυτές νομοθετικές παρεμβάσεις των άρθρων 5Α, 5Β, 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος έχει δημιουργηθεί ένα νέο και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων φυσικών προσώπων.
Με το άρθρο 25 του ν. 4778/2021, με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 71Η του ΚΦΕ, θεσπίζονται κίνητρα για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, τα λεγόμενα “Family Offices”.
Οι συγκεκριμένες εταιρείες διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία παρέχοντας σύνθετες υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους.
Δημιουργούμε ένα διαφανές και ξεκάθαρο πλαίσιο, στο οποίο προσδιορίζονται επακριβώς ο σκοπός, το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους.
Το όφελος είναι προφανές.
Είναι η ενίσχυση της οικονομίας και της απασχόλησης.
Γίνεται ευρέως αντιληπτό ότι μέσα από το σύνολο των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που προανέφερα προκύπτουν ουσιαστικά και πολλαπλασιαστικά οφέλη για τα δημόσια έσοδα, αλλά και την εθνική μας οικονομία.