Ξεκινούν τρεις κύκλοι αναδρομικών στους συνταξιούχους

181

Τρεις τελευταίοι κύκλοι καταβολής αναδρομικών και αυξήσεων στις κύριες συντάξεις ασφαλισμένων με πάνω από 30 έτη ασφάλισης -βάσει του ασφαλιστικού νόμου Βρούτση- “τρέχουν” από αυτήν την εβδομάδα.

Κατά πρώτον, από χθες έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές σε περίπου 134.000 “παλιούς” (σ.σ. υπέβαλαν αίτηση πριν από τις 13 Μαΐου 2016) συνταξιούχους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Αυτές αφορούν τις δύο από τις συνολικά πέντε δόσεις πληρωμής των αυξήσεων (2%-3%) που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους.

Συγκεκριμένα, οι δόσεις αυτές αφορούν τα έτη 2020 και 2021.

Οι πληρωμές των αυξήσεων αυτών θα “τρέξουν” έως και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου. Εκκρεμούν άλλες τρεις δόσεις για τα έτη 2022, 2023 και 2025. Υπενθυμίζεται πως οι συνταξιούχοι αυτοί έλαβαν τα αναδρομικά τους στα τέλη του περασμένου μήνα, υπολογισμένα από τον Οκτώβριο του 2019.

Κατά δεύτερον, στόχος του e-EΦΚΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, είναι να καταβληθούν αναδρομικά και αυξήσεις στις 29.000 ειδικές περιπτώσεις (π.χ. απασχολούμενοι συνταξιούχοι, συντάξεις λόγω θανάτου όπου ο θανών απεβίωσε μετά τον Οκτώβριο του 2019, καθώς και περιπτώσεις δικαιούχων που απεβίωσαν επίσης μετά τον Οκτώβριο του 2019 και τα ποσά θα καταβληθούν στους κληρονόμους τους) να πληρωθούν έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, αν και μέχρι στιγμή, δεν έχει “κλειδώσει” κάτι τέτοιο.

Κατά τρίτον, στόχος των ταμείων είναι, έως το τέλος του έτους, να πληρωθούν αναδρομικά και αυξήσεις σε κοντά 21.500 “παλιούς” συνταξιούχους, οι οποίοι λόγω ελλιπών στοιχείων δεν έχει εξακριβωθεί αν έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης.

Προηγούμενα, θα έχει γίνει έλεγχος περίπου 215.000 περιπτώσεων συνταξιούχων.

Υπενθυμίζεται πως προηγούμενα έχουν γίνει άλλες τρεις πληρωμές. Συγκεκριμένα:

– Στις 29 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η καταβολή των αναδρομικών σε 10.964 συνταξιούχους του δημοσίου τομέα που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016. Το συνολικό ποσό αναδρομικών που θα λάβουν ανέρχεται στα 10.843.765 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος αναδρομικών ανά συνταξιούχο ανέρχεται σε 989 ευρώ.

– Στις 27 Ιουλίου 2021, καταβλήθηκαν τα αναδρομικά ποσά στους “νέους” συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα (σ.σ. υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016) με περισσότερα από 30,1 και έως 44 έτη ασφάλισης, έπειτα από τον επανυπολογισμό των αποδοχών τους με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020.

– Στις 29 Ιουνίου 2021, πληρώθηκαν αυξήσεις σε 10.861 συνταξιούχους του Δημοσίου που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016 (με τον ν.4387/2016) και πριν από την 1/10/2019. Οι παραπάνω συνταξιούχοι είδαν κατά μέσο όρο πραγματική αύξηση στην ακαθάριστη σύνταξη τους 74 ευρώ, ενώ τα ανώτατα ποσά αυξήσεων φτάνουν τα 450 ευρώ τον μήνα.