Ανακοίνωση από την Διεύθυνση Δασών Πιερίας

182

Η Δ/νση Δασών Πιερίας ενημερώνει, ότι σύμφωνα με την από 05-08-2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 138/Α/21) απαγορεύεται κάθε μετακίνηση διέλευση ή παραμονή σε περιοχές NATURA, δάση, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και άλση εντός οικιστικών ιστών, καθώς και οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά.

Στο πλαίσιο αυτό η Δασική Υπηρεσία, ως θεσμοθετημένος φορέας προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, θα ενταντικοποιήσει τους ελέγχους στις περιοχές ευθύνης της.

Τέλος, καλούμε τους πολίτες, συνεργαζόμενοι με τους αρμόδιους φορείς, να ασκήσουν το συνταγματικό τους δικαίωμα της προστασία των δασών.