Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: 19 Μαΐου, Ημέρα Μνήμης για την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

85

Η μεθοδευμένη εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου, αποτελεί ημέρα θλιβερής μνήμης για όλο τον ελληνισμό. Οι συστηματικοί και οργανωμένοι διωγμοί, οι εξαντλητικές πορείες εξόντωσης και οι εγκλεισμοί σε τάγματα καταναγκαστικής εργασίας, ζωντανεύουν μία από τις πιο απάνθρωπες και αποτρόπαιες σελίδες της Ιστορίας.

Λεηλασίες, βιαιότητες, βιασμοί και σφαγές σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής, του άμαχου πληθυσμού και του ελληνικού στοιχείου εν γένει, αμαυρώνουν τη μνήμη και την καρδιά. Το ελληνικό κράτος αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού καθιέρωσε το 1994 την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης.

Καθήκον όλων συνιστά η απότιση φόρου τιμής στα θύματα της γενοκτονίας και η αναγνώριση της αξίας της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, ώστε να αποτραπούν παρόμοια εγκλήματα στο μέλλον και να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια.