Μεγάλη επιτυχία για το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης

154

Το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης συμμετέχει διαχρονικά με επιτυχία στα προγράμματα Erasmus με πολλαπλές δράσεις και συμμετοχή σχεδόν όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η επιτυχία των προηγούμενων χρόνων, επιβραβεύεται πλέον από το ΙΚΥ με την απονομή σχετικής Διαπίστευσης, η οποία ουσιαστικά δίνει την δυνατότητα στην σχολική μονάδα να συμμετέχει με απλές διαδικασίες αίτησης σε όλα τα προγράμματα κινητικότητας «Βασικής δράσης 1» (επιμόρφωση μαθητών και εκπαιδευτικων) για την χρονική περίοδο 2021-2027.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Διαπίστευση απονέμεται μετά από αξιολόγηση της αίτησής του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Διαπίστευση-EAC/A02/2020 στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.