Κοινωνικό Μήνυμα από την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ (video)

68

Οι συνήθειες άλλαξαν – ο καρκίνος όχι