ΟΤΑ: «Πράσινο φως» για προσλήψεις σε Κατερίνη, Δίου-Ολύμπου και Πύδνας-Κολινδρού

503

Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021.

Συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμ. 42/30-9-2020 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2021, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4622/2019.

Ειδικότερα για τους ΟΤΑ εγκρίνονται:

α)επτακόσιες σαράντα οκτώ (748) θέσεις τακτικού προσωπικού στους Δήμους και στις Περιφέρειες της Χώρας και

β) τριάντα τέσσερις (34) θέσεις δικηγόρων – νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής, σε Δήμους Περιφέρειες καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα αυτών

Δείτε την εγκύκλιο εδώ