ΣΕΠΕ Πιερίας: Όχι στη νέα αύξηση του ωραρίου των νηπιαγωγών

125

«Όχι στη νέα αύξηση του ωραρίου των νηπιαγωγών και την αναστάτωση στη λειτουργία των Νηπιαγωγείων – Να αποσυρθεί τώρα η εγκύκλιος», σημειώνει ο ΣΕΠΕ Πιερίας

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Όχι στη νέα αύξηση του ωραρίου των νηπιαγωγών Να αποσυρθεί τώρα η εγκύκλιος

Mετά από μια εβδομάδα επαναλειτουργίας των σχολείων το Υπουργείο Παιδείας  με την ΥΑ (Αρ. Φ7/3625/Δ1/15-1-2021) , ως μέτρο αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού (!), αλλάζει την ώρα αποχώρησης των νηπίων και προνηπίων που φοιτούν στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου από τις 13:00 στις 13:10, ενώ οι σύλλογοι δι- δασκόντων, με βάση τις οδηγίες που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας για το «ασφαλές» ά- νοιγμα των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχουν ήδη προγραμματίσει το πρόγραμμα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών.

Είναι προφανές ότι η νέα αυτή εγκύκλιος, παρότι επικαλείται διατάξεις για την α- ντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19, δεν εξυπηρετεί σκοπούς που σχετίζονται με την πανδημία. Αντίθετα, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας και την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών, καθώς με τη θεσμοθέτηση της ταυτόχρονης σχεδόν λήξης ωραρίου Νηπιαγωγείων (13:10) και Δημοτικών Σχολείων (13:15), αυξάνει τον συνωστισμό γονιών και παιδιών.

Με πρόσχημα την υγειονομική κρίση είναι ολοφάνερο ότι γίνεται προσπάθεια αύξησης του ωραρίου των νηπιαγωγών. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται σταδιακά αύξηση του ωραρίου των νηπιαγωγών. Τελευταία το 2016 η προηγούμενη κυ- βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αντιμετωπίζοντας τα νηπιαγωγεία όπως τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία, προχώρησε με προεδρικό διάταγμα στην αύξηση του ωραρίου των νηπιαγωγών κατά μία διδακτική ώρα/μέρα.

Η αλλαγή στο ωράριο του πρωινού προγράμματος στα νηπιαγωγεία δεν έχει καμία χρησιμότητα και μόνο αναστάτωση μπορεί να δημιουργήσει σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Ήδη οι σύλλογοι διδασκόντων από την έναρξη της σχολικής χρο- νιάς έχουν αποφασίσει και διαμορφώσει τον τρόπο προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών με γνώμονα το ωράριο λειτουργίας των νηπιαγωγείων, το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολικής μονάδας και την αποφυγή συ- νωστισμού γονέων και κηδεμόνων έξω από τις σχολικές μονάδες και αυτό τους καλού- με να συνεχίσουν να κάνουν.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας καλεί τη ΔΟΕ

να απαιτήσει την άμεση απόσυρση της εγκυκλίου που αλλάζει την αποχώρηση νηπίων- προνηπίων του πρωινού προγράμματος στα νηπιαγωγεία και να παρέχει συνδικαλι- στική κάλυψη.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γ. Γραμματέας

Κοντοφάκας Αθανάσιος                 Κοσκινάς Χρήστος