Άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που λειτουργούν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών

198

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Πιερίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ότι σύμφωνα με το Ν. 4764/2020 (Α’ 256) έχει δοθεί παράταση έως και τις 31-12-2021 για την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας διατήρησης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών.

Η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διατήρησης  καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 940/81279/26-07-2017 ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι για τη διευκόλυνση της έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι/-ες έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν, μέχρι την 31-12-2021, κατ’ ελάχιστον αίτηση στην οποία θα δηλώνουν την επιθυμία ένταξης τους στην διαδικασία και εν συνέχεια, ακόμη και μετά τις 31-12-2021, τα σχετικά δικαιολογητικά.

Πληροφορίες: Δ. Γρηγοριάδης, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, 28ης Οκτωβρίου 40, Κατερίνη, Γραφείο 7, τηλ. 2351351257.