Υπογραφή σύμβασης προμήθειας υλικών συντήρησης και αποκατάστασης των αγκυροβολιών σήμανσης των τεχνητών ύφαλων Ν. Πιερίας για το έτος 2020 από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας

260

Τη σύμβαση για την προμήθεια υλικών συντήρησης και αποκατάστασης των αγκυροβολιών σήμανσης των τεχνητών ύφαλων Ν. Πιερίας για το έτος 2020, υπέγραψε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%)] και τα  προς προμήθεια είδη, αφορούν: αλυσίδες, ναυτικά κλειδιά, ανόδια  αλουμινίου και συστήματα  στήριξης ανοδίων.

Με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Προμηθειών έτους 2020 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η παρούσα σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες

συντήρησης και αποκατάστασης των αγκυροβολίων  (σημαδουριών, αλυσίδων, φωτοσημαντήρων, ναυτικών κλειδιών κ.α.) των οριοθετημένων ζωνών της περιοχής ανάπτυξης των τεχνητών υφάλων στις θαλάσσιες περιοχές του Κίτρους και Λιτοχώρου Πιερίας.