Εργασίες κλαδέματος δέντρων από την Π.Ε. Πιερίας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της

274

Με γοργό ρυθμό ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κλαδέματος  δέντρων, από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της και ειδικότερα στη 2η επαρχιακή οδό  Κατερίνη-Γανόχωρα -Άνω Αγ.Ιωάννη- Τρίλοφο –Ρυάκια, στο ύψος του Άνω Αγ.Ιωάννη,  για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Οι παρεμβάσεις, εντάσσονται στο έργο, «Συντήρηση οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, στοιχείων σήμανσης και ασφαλείας οδών αρμοδιότητας ΔΤΕ ΠΕ Πιερίας για τα έτη 2019-2020», που προβλέπει μεταξύ άλλων, αποκατάσταση οδοστρώματος, συντήρηση-αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων των υφιστάμενων γεφυρών-τεχνικών,  συντήρηση και  αποκατάσταση  στηθαίων κ.ά..

Η παρούσα οικονομοσυμβατική μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 500.000€ (με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α 24%), χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2020.