Συνεχίζονται  οι τεχνικές παρεμβάσεις από την Π.Ε. Πιερίας

141

Τεχνικές παρεμβάσεις, αποκατάστασης κατακόρυφης σήμανσης, στη 13η Εθνική οδό και ειδικότερα από την οδό Πλαστήρα (Κατερίνη) έως την Τοπική Κοινότητα Φωτεινών, στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της, υλοποιούνται από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, στο πλαίσιο εργολαβίας, για τη συντήρηση του οδικού δικτύου.

Οι παρεμβάσεις, εντάσσονται στο έργο, «Συντήρηση οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, στοιχείων σήμανσης και ασφαλείας οδών αρμοδιότητας ΔΤΕ ΠΕ Πιερίας για τα έτη 2019-2020», που προβλέπει μεταξύ άλλων, αποκατάσταση οδοστρώματος και κοπή χόρτων, συντήρηση-αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων των υφιστάμενων γεφυρών-τεχνικών,  συντήρηση και  αποκατάσταση  στηθαίων κ.ά..

Η παρούσα οικονομοσυμβατική μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 500.000€ (με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α 24%), χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2020.