Αρχική Οικονομία Σε Big Brother μετατρέπεται η ΑΑΔΕ για την πάταξη του λαθρεμπορίου

Σε Big Brother μετατρέπεται η ΑΑΔΕ για την πάταξη του λαθρεμπορίου

197

Όσοι θα δίνουν πληροφορίες στις Αρχές σχετικά με παράνομες πράξεις που σχετίζονται με λαθρεμπόριο θα λαμβάνουν χρηματική κατ’ αποκοπή αμοιβή ή ποσοστό 20% επί του πλειστηριάσματος των λαθραίων ειδών ανάλογα με την περίπτωση.

«Μεγάλο Αδελφό» που θα παρακολουθεί και θα ελέγχει όλα τα στάδια διακίνησης καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και  υγρών καυσίμων, επιστρατεύει μεταξύ άλλων το υπουργείο Οικονομικών για να αντιμετωπίσει το λαθρεμπόριο  καυσίμων, αλκοολούχων ποτών και καπνικών.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το οποίο θα κατευθυνθεί σύντομα στη Βουλή όσοι θα δίνουν πληροφορίες στις Αρχές σχετικά με παράνομες πράξεις που σχετίζονται με λαθρεμπόριο θα λαμβάνουν χρηματική κατ’ αποκοπή αμοιβή ή ποσοστό 20% επί του πλειστηριάσματος των λαθραίων ειδών ανάλογα με την περίπτωση. Ομοίως οι ποινές φυλάκισης για λαθρεμπόριο θα ανέρχονται σε έως 10 έτη και τα πρόστιμα θα μπορούν να φτάσουν τα 250.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:

  • Θεσπίζονται ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας των αλκοολούχων ποτών.
  • Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο δεξαμενών καυσίμων στο οποίο θα καταγράφονται υποχρεωτικά τόσο οι σταθερές όσο και οι κινητές (βυτιοφόρα, σλέπια κ.λπ.) δεξαμενές αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων.
  • Επεκτείνεται το σύστημα εισροών – εκροών σε πρατήρια υγραερίων και σε λοιπές εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγραερίων (φορολογικές αποθήκες και αποθήκες αποταμίευσης).
  • Απαγορεύεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από κατόχους άδειας εμπορίας, λιανικής εμπορίας και διάθεσης βιοκαυσίμων με μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (ΦΙΧ ή ΦΔΧ) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν σε εμφανές σημείο το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας και ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS).
  • Επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης GPS σε βυτιοφόρα οχήματα.
  • Για κάθε παράβαση στη χωρητικότητα των δεξαμενών ή στις προδιαγραφές της επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 15.000 ευρώ.
  • Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ σε βάρος του ελεγχόμενου εφόσον δεν συνεργαστεί με τις τελωνειακές Αρχές.
  • Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών τιμωρείται η λαθρεμπορία εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ενωση υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ.

insider.gr