Η λειτουργία των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ

314

Τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, κατά τη διάρκεια εφαρμογής των ειδικών μέτρων λόγω της πανδημίας, θα λειτουργούν για το κοινό μόνον κατά τις εργάσιμες ημέρες 11:00 – 13:00 κατόπιν συνεννοήσεως και μόνον για επείγουσες υποθέσεις.