Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Να επιβραβεύονται οι συνεπείς φορολογούμενοι – Δέσμη προτάσεων

215

«Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο και τις τράπεζες, πρέπει να επιβραβευτούν», επισημαίνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών, ως πράξη, που ενισχύει την αξιοπιστία της διοίκησης, αλλά και ως ένδειξη ανταποδοτικότητας για την περαιτέρω καλή συνεργασία των δύο μερών κατέθεσε σήμερα το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Δεδομένου ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο και τις τράπεζες, πρέπει να επιβραβευτούν, παράλληλα με τις διευκολύνσεις, που παρέχονται σε όσους αδυνατούν να πληρώσουν, το ΟΕΕ πρότεινε τα εξής:

Για τους συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών δανείων

Για τους συνεπείς δανειολήπτες προς τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (αυτοί που την τελευταία πενταετία δεν έχουν καθυστερήσει τις πληρωμές για το στεγαστικό τους δάνειο περισσότερο από 60 μέρες), το ΟΕΕ προτείνει:

1. Έκπτωση των τόκων των στεγαστικών δανείων από το φορολογητέο εισόδημα: Οι τόκοι στεγαστικού δανείου που έχουν πληρωθεί στην τράπεζα να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.

2. Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών με προβλεπόμενη μεσοσταθμική μείωση επιτοκίου έως και 1%.

3. Θα μπορούσε να εξεταστεί κατά περίπτωση η επιβράβευση να έχει και αναδρομική ισχύ για την τελευταία 10ετία, με αποτέλεσμα να μειώνει και το κεφάλαιο του δανείου.

4. Επιστροφή 10% επί του συνόλου των τόκων που πληρώνουν σε ετήσια βάση. Η επιστροφή αυτή να αποδίδεται απολογιστικά τον Ιανουάριο κάθε έτους για το έτος που πέρασε.

5. Μείωση 20% στα ασφάλιστρα της ενυπόθηκης κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία του εκάστοτε ομίλου.

6. Δυνατότητα επιμήκυνσης των ετών του δανείου κατά 5 έτη σε περίπτωση που ο δανειολήπτης βρεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

7. Για λήψη νέου στεγαστικού δανείου χορηγείται έκπτωση στο επιτόκιο κατά 0,50% σε σχέση με την εκάστοτε ισχύουσα επιτοκιακή πολιτική των στεγαστικών δανείων (με πρόγραμμα σταθερού ή κυμαινομένου επιτοκίου).

8. Χορήγηση έκπτωσης έως 50% στο επιτόκιο αγορών της πιστωτικής τους κάρτας. Η έκπτωση ισχύει τόσο για υφιστάμενους, όσο και νέους κατόχους πιστωτικής κάρτας.

9. Διπλασιασμός των πόντων στα προγράμματα επιβράβευσης που έχει θεσπίσει η κάθε τράπεζα με τις συνεργαζόμενες εταιρείες.

Για τους συνεπείς δανειολήπτες επιχειρηματικών δανείων

Για τις επιχειρήσεις που μπόρεσαν τα χρόνια της κρίσης να είναι ενήμερες (τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2019) στα δάνειά τους προς τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, το ΟΕΕ προτείνει:

1. Να επεκταθεί ή να δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για το πρόγραμμα «επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19», με ισχύ επιδότησης μέχρι το τέλος του έτους. Η προηγούμενη δράση, που είχε θετικό αντίκτυπο στους επιχειρηματίες, αφορούσε στην ενίσχυση 5 μηνών μέχρι τα τέλη Αυγούστου και το ΟΕΕ προτείνει την επέκταση της επιδότησης για άλλους 4 μήνες.

2. Νέα μειωμένη τιμολόγηση στα προγράμματα κυμαινομένου επιτοκίου για χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων και αναδιάρθρωσης των υπαρχόντων.

3. Επιμήκυνση των δόσεων κατά 10 έτη.

4. Προβλεπόμενη μεσοσταθμική μείωση επιτοκίου του επιχειρηματικού δανείου που θα είναι της τάξεως του 1%. Μάλιστα η επιβράβευση θα έχει και αναδρομική ισχύ για την τελευταία 5ετία με αποτέλεσμα να μειώνει και το κεφάλαιο του δανείου.

5. Προνομιακή χρηματοδότηση έως 80% της αξίας της επένδυσης ή του ακινήτου για αγορά, ανέγερση ή αποπεράτωση ακινήτου με τις αντίστοιχες εμπράγματες και ενοχικές εγγυήσεις.

6. Επιδότηση επιτοκίου έως 50% στη χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων για την ίδρυση νέας επιχείρησης ή τον εκσυγχρονισμό της ήδη υπάρχουσας.

7. Ευελιξία στον τρόπο αποπληρωμής για άντληση ρευστότητας κεφαλαίου κίνησης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε συνεργασία με αξιόπιστους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.

Για τους συνεπείς φορολογουμένους – ασφαλισμένους

Για τους συνεπείς φορολογουμένους και ασφαλισμένους, (με σημείο αναφοράς τις 29.2.2020), το ΟΕΕ προτείνει:

1. Διπλασιασμό του ποσού (2.000 ευρώ) της μηνιαίας κλήρωσης της φορολοταρίας από την ΑΑΔΕ, και να μπαίνουν στην κλήρωση μόνο οι συνεπείς φορολογούμενοι.

2. Από το 2022 απονομή μερίσματος από τον ΕΦΚΑ στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μετά το πέρας του έτους μπορεί ο ΕΦΚΑ από το πλεόνασμά του, αν υπάρχει, να δίνει με τη μορφή μερίσματος ένα χρηματικό ποσό στο συνεπή φορολογούμενο ή να το πιστώνει στην ασφαλιστική καρτέλα του για μελλοντική χρήση.

3. Μείωση του επιτοκίου στο 0,5% από 1% για μελλοντικές οφειλές προς το δημόσιο.

4. Να κληρώνονται τα κινητά και ακίνητα στοιχεία που έχουν κατασχεθεί από την ΑΑΔΕ και δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την αγορά τους. Το δημόσιο δεν έχει κάποιο όφελος από τη διατήρηση ενός χαρτοφυλακίου με μηδενικά έσοδα για μεγάλο διάστημα. Η παραχώρηση και η εκμετάλλευση αυτών των περιουσιακών στοιχείων μόνο αύξηση των δημοσίων εσόδων θα αποφέρει. Μάλιστα να δίνεται η δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει ο φορολογούμενος και για επιχειρηματική χρήση.

5. Επιστροφή και αύξηση της έκπτωσης φόρου στο 5%, για όσους εξοφλούν το φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και τις ασφαλιστικές εισφορές με εφάπαξ καταβολή.

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε: «Οι παρεμβάσεις, που προτείνουμε, δεν έχουν υψηλό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο δύναται να καλυφθεί από τις θετικές επιπτώσεις της ρύθμισης τόσο στη κατανάλωση όσο και στα φορολογικά έσοδα. Η επιβράβευση των συνεπών πολιτών και επιχειρήσεων θα συμβάλει στη διατήρηση της κουλτούρας πληρωμών που τόσο έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. Υπό αυτό το πρίσμα, οι επιχειρηματίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα λάβουν το θετικό μήνυμα της ανταμοιβής των θυσιών τους και θα επενδύσουν στη χώρα με απώτερο σκοπό την ταχεία ανάκαμψη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επιπρόσθετα, οι συνεπείς φορολογούμενοι θα σταματήσουν να αισθάνονται αδικημένοι και θα συνεχίσουν με μεγαλύτερο ζήλο την έγκυρη αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους».

insider.gr