Αξιολόγηση της Τοπικής ΣΥΡΙΖΑ για τον ένα χρόνο της Διοίκησης του Δήμου Κατερίνης

320

Συμπληρώθηκε ήδη ένας χρόνος θητείας της νέας διοίκησης του Δήμου Κατερίνης από την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου, που προήλθε από την εκλογική συνεργασία της δεύτερης Κυριακής των δημοτικών εκλογών του Μάη 2019, μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων αφενός με επικεφαλής το νυν δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Κουκοδήμο και αφετέρου τον αναπληρωτή δήμαρχο κ. Γεώργιο Νταντάμη.

Ένας χρόνος είναι αρκετός για την πρώτη αξιολόγηση του έργου της διοίκησης του Δήμου και την εξαγωγή των πρώτων συμπερασμάτων.

Περιμέναμε από τους προαναφερόμενους επικεφαλής της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου και σημερινής διοίκησης του δήμου, να έχουν κάνει ήδη μια βασική προεκλογική και προγραμματική τους δέσμευση.

Να συγκαλούν λαϊκές συνελεύσεις και να δίνουν την δυνατότητα στους δημότες να συμμετέχουν στην διαμόρφωση αποφάσεων και επιλογών που αφορούν την ζωή τους και να ελέγχουν την καθημερινή πολιτική που ασκείται από την διοίκηση του δήμου.

Είναι πολλά αυτά, που θα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα και γρηγορότερα, να γίνουν ίσως περισσότερα και το σημαντικότερο θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί κακές επιλογές και λάθη.

Με τη σημερινή μας παρέμβαση θα επικεντρωθούμε:

1ο. σε ένα σημαντικό, βασικό και πρωταρχικό ερώτημα: πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος διαχείρισης που διενεργείται και πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα αυτού και

2ο. στο γεγονός που αναδεικνύεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που εύκολα μπορεί ο καθένας να βρει στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και αφορά τις πολλές απευθείας αναθέσεις και μάλιστα συχνά σε ίδιες εταιρίες, εταιρίες ή πρόσωπα, μερικές ή μερικοί εκ των οποίων συνδέονται με κάποιο τρόπο με την διοίκηση του δήμου Κατερίνης, σύμφωνα και με τις επίσημες καταγγελίες της προηγούμενης δημοτικής αρχής.

Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι οι απευθείας αναθέσεις ήταν μία προσφιλής «συνήθεια», επιλογή δηλαδή, της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου Κατερίνης, τακτική την οποία έχουμε πολλάκις αναδείξει και καταγγείλει, αντιμαχόμενοι τόσο την πολιτική της διάσταση της δημιουργίας, συντήρησης και ενίσχυσης του πελατειακού συστήματος, όσο και την κοινωνική/οικονομική της διάσταση, που με τον τρόπο αυτό απέκλειε τεράστιο κομμάτι δημοτών από την εν τοις πράγμασι στήριξη του ίδιου του Δήμου τους.

Υπενθυμίζουμε ότι είμαστε παρόντες για να συνδράμουμε σε όποιο θετικό έργο της διοίκησης του δήμου Κατερίνης προς το συμφέρον των δημοτών, αλλά και να καταγγείλουμε τις κακές πρακτικές που βάλλουν ευθέως το συμφέρον τους.

Να τις αναδείξουμε, να τις καταγγείλουμε και να τις ανατρέψουμε με τα διαθέσιμα θεσμικά μέσα. Για το συμφέρον όλων μας