Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Ευχαριστήριο σε Τσιάρα για την παροχή εξοπλισμού στο Πρωτοδικείο Κατερίνης

419

Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κώστα Τσιάρα, που για ακόμα μία φορά ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Πρωτοδικείου Κατερίνης για παροχή επαρκούς υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Η έγκριση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικών μηχανημάτων (4 σκάνερ, 1 φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και 1 πολυμηχανήματος), όπως και η προ ολίγων μηνών έγκριση πίστωσης για την προμήθεια 10 ηλεκτρονικών υπολογιστών, 5 εκτυπωτών και 1 πολυμηχανήματος, τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται στο Πρωτοδικείο, είναι πολύ σημαντική, ιδίως ενόψει των ειδικών συνθηκών λειτουργίας του Δικαστηρίου λόγω της πανδημίας.

Εξασφαλίζεται έτσι η εύρυθμη λειτουργία του Πρωτοδικείου Κατερίνης και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών από αυτό, ενώ διευκολύνεται παράλληλα το έργο δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων.