ΕΡΓΟΣΕ: Δημοπράτηση της νέας σιδηροδρομικής στάσης στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας

392
Όπως ανέφερε στην ομιλία του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Χρήστος Βίνης, τέσσερα έργα 262 εκατ. ευρώ πρόκειται να δημοπρατήσει τις επόμενες εκατό ημέρες (μέχρι τον Ιανουάριο του 2021) η ΕΡΓΟΣΕ.
Ανάμεσα στα έργα είναι και η νέα σιδηροδρομική στάση στο Νέο Παντελεήμονα Πιερία
Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 1.465.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) που χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020».
Τι περιλαμβάνει το έργο της ΕΡΓΟΣΕ
Σε ό,τι αφορά στο φυσικό αντικείμενο του έργου, αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή:
  • δύο αποβαθρών εκατέρωθεν των υφισταμένων σιδηροδρομικών γραμμών υψηλών ταχυτήτων(ΣΓΥΤ), μήκους 150 μέτρων και πλάτους 4 μέτρων η κάθε μία
  • ενός κλιμακοστασίου με ανελκυστήρα, πασαλοτοίχου αντιστήριξης γαιών μήκους 30 μέτρων στην άνω πλευρά της ΣΓΥΤ αποβάθρας, καθώς και
  • δύο μεταλλικών στεγάστρων επί των αποβαθρών, μήκους 35 μέτρων το καθένα.
Επιπλέον, στις εργασίες περιλαμβάνεται η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παρά τις παράπλευρες οδούς στον χώρο της σιδηροδρομικής στάσης, η διαχείριση και απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων, ο ηλεκτροφωτισμός αποβαθρών και περιβάλλοντος χώρου, η ηλεκτρική προστασία παρακείμενων των σιδηροδρομικών γραμμών μεταλλικών κατασκευών λόγω ηλεκτροκίνησης, καθώς και τα προσωρινά και μόνιμα μέτρα ασφαλείας εργαζομένων και κοινού.