Στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Πιερίας η βουλεύτρια Μπ. Σκούφα

289

Με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Πιερίας κ. Γιώργο Καπετανάκη και τα μέλη του συλλόγου κκ. Παππά Παρασκευή και Παπαδόπουλο Βασίλειο συναντήθηκε σήμερα Τρίτη 6/10 η βουλεύτρια Πιερίας ΣΥ.ΡΙΖ.Α –Προοδευτική Συμμαχία Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης αναφέρθηκαν διεξοδικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με νεοπλασίες όσον αφορά τη συνέχιση της εργασίας τους ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα τονίστηκε η ανάγκη παροχής κινήτρων από την οργανωμένη Πολιτεία προς τους εργοδότες για την πρόσληψη και την ένταξη ατόμων με νεοπλασματικές ασθένειες στην παραγωγική διαδικασία.

Μεγάλο πρόβλημα για τους καρκινοπαθείς εξακολουθεί να είναι η λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Παρά το γεγονός ότι κατά το παρελθόν εκκινήθηκε η προσπάθεια για τη δημιουργία του «ηλεκτρονικού φακέλου αναπηρίας», η προσπάθεια αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ ο χρόνος παραμονής για την έκδοση της ιατρικής απόφασης και των αντίστοιχων πιστοποιητικών, φτάνει μέχρι και τους τρεις μήνες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αναγκαιότητα δημιουργίας «Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών» καθώς και «Ολοκληρωμένων Κέντρων Παροχής Φροντίδας» τα οποία θα έχουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και θα είναι στελεχωμένα από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και στα οποία ο ασθενής θα προσφεύγει όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Τέλος κατατέθηκε πρόταση για την αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών δομών στην κατεύθυνση της δημιουργίας Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Νομό μας, για όσους συμπολίτες μας νοσούν και χρήζουν επιμέλειας.

Η κ. Σκούφα άκουσε με προσοχή τα προβλήματα και τις προτάσεις του Συλλόγου και τόνισε ότι στο πλαίσιο της θεσμικής κοινοβουλευτικής της δράσης θα τις προωθήσει και στηρίξει απόλυτα.