Λειτουργία κινητής μονάδας μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο Δήμο Κατερίνης

273

Στην τελική ευθεία οδεύει η λειτουργία κινητής μονάδας μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον Δήμο Κατερίνης, καθώς μετά την υπογραφή (στις αρχές καλοκαιριού), συμφώνου συνεργασίας με την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του οχήματος. Με τη θετική αυτή εξέλιξη ο Δήμος Κατερίνης συγκαταλέγεται στους πρώτους Δήμους της χώρας, που υλοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ειδικότερα, η ΕΕΑΕ στο πλαίσιο συμφωνίας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καλύπτοντας μάλιστα όλες τις δαπάνες συντήρησης και ασφάλισης, θέτει στη διάθεση του Δήμου Κατερίνης το αμέσως προσεχές διάστημα (εκτιμάται το αργότερο έως τις αρχές Οκτωβρίου), μία κινητή μονάδα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η οποία θα σταθμεύει σε σχολεία, σε χώρους όπου υπάρχουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, σε δημοτικές – τοπικές κοινότητες, όπου δεν υφίστανται σταθμοί μέτρησης κ.ο.κ.

Επιπλέον, η Εθνική Επιτροπή (ΕΕΑΕ) θα παρέχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για τη χρήση του κινητού σταθμού μέτρησης και την επιμόρφωση των εργαζομένων (μηχανικού και οδηγού που ήδη όρισε ο Δήμος Κατερίνης), για τη λειτουργία της μονάδας, ενώ τα αποτελέσματα και δεδομένα των μετρήσεων που θα διενεργεί η κινητή μονάδα, θα αποστέλλονται και δημοσιεύονται στο Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, που ήδη λειτουργεί η ΕΕΑΕ στη διεύθυνση >https://paratiritirioemf.eeae.gr.

Αναφερόμενος στην κινητή μονάδα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος τονίζει: «Με στόχο την έγκυρη ενημέρωση και την προστασία των πολιτών ο Δήμος Κατερίνης αναλαμβάνει πρωτοβουλίες θέτοντας σε προτεραιότητα συνεργασίες με εντεταλμένους φορείς, όπως η Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας,  η οποία παρακολουθεί σε μόνιμη βάση τα επίπεδα εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική και θετική εξέλιξη για την περιοχή μας, που ενόψει και της ανάπτυξης των δικτύων 5G στη χώρα μας εντάσσεται στο «χάρτη» ενός ευρύτερου προγράμματος για τη μέτρηση των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας».