Επιμελητήριο Πιερίας : έως την 21η Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την συμμετοχή στη 3η φάση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

420

Το Επιμελητήριο Πιερίας στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των μελών του, γνωστοποιεί ότι από σήμερα και μέχρι την 21η Σεπτεμβρίου 2020, όσες επιχειρήσεις επλήγησαν οικονομικά, λόγω της πανδημίας Covid-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020, επιθυμούν να ενταχθούν στην τρίτη φάση του χρηματοδοτικού προγράμματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, θα πρέπει να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο <<myBusinessSupport>> της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερή στοιχεία τα μέλη μας δύνανται να ανατρέξουν στο ΦΕΚ Β’ 3867/10-09-2020.