Εποχικές προσλήψεις: 469 θέσεις σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΕΥΔΑΠ

223

Με εποχικό προσωπικό ενισχύονται τρεις ΔΕΚΟ. Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι (220) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας.  Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από αυτή τη σελίδα, από Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020  έως και Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.eydap.gr), μέσω της διαδρομής αρχικη σελιδα—» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ—► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ—» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ—» ΣΟΧ1/2020. Πληροφορίες θα δίνονται από την Υπηρεσία Προσωπικού στα τηλέφωνα: 210 214 4248, 4068. 4077, 4225 & 4461.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΕ ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ θα γίνουν εντός του καλοκαιριού 249 προσλήψεις για εποχικό προσωπικό με συμβάσεις εργασίας οκτώ μηνών.

ΔΕΗ Συγκρότημα Αλιάκμονα (εως 15/7)

 • 1 ΤΕ Μηχανικός/ Ηλεκτρολόγος
 • 1 ΤΕ Μηχανικός/ Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων
 • 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών
 • 1 ΤΕ Μηχανικός/ Ηλεκτρολόγος
 • 1 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ-ΥΗΣ & Αεροστροβίλων

ΔΕΗ Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (εως 16/7)

 • 4 ΤΕ Νοσηλευτών

ΔΕΔΔΗΕ Βόλου (εως 17/7)

 • 8 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων
 • 1 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστής Μηχανημάτων Έργου)

ΔΕΔΔΗΕ Λιβαδειάς (εως 17/7)

 • 2 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού Οικονομικού)
 • 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • 6 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

ΔΕΗ ΑΗΣ Αθερινόλακκου (εως 17/7)

 • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων (Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοματισμών και Οργάνων)
 • 4 ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός
 • 1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονοκολλητής
 • 1 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί – χειριστές (Οδηγός αυτοκινήτου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • 6 ΔΕ Φύλακες (Λιμενικής εγκατάστασης)
 • 5 ΥΕ Εργάτες/τριες

ΔΕΗ Λιγνιτική Μεγαλόπολης (εως 20/7)

 • 2 ΔΕ       ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ
 • 6ΔΕ        ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ
 • 12 ΔΕ    ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 • 4 ΔΕ       ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • 24 ΔΕ    ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 • 16 ΔΕ    ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
 • 9 ΔΕ       ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)
 • 50 ΔΕ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
 • 1 ΔΕ       ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
 • 2 ΔΕ       ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΩΝ)
 • 2 ΔΕ       ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
 • 2 ΔΕ       ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • 8 ΔΕ       ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • 2 ΔΕ       ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 • 2 ΔΕ       ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ
 • 7 ΔΕ       ΦΥΛΑΚΩΝ
 • 3 ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ
 • 26 ΔΕ    ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • 2 ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΑΡΚ)
 • 2 ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΓΕΡΑΝΟΠΡΟΩΘΗΤΩΝ)
 • 1 ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ)
 • 2 ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ)
 • 3 ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΩΝ)
 • 1 ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ)
 • 2ΔΕ        ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 • 2 ΔΕ       ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 • 1 ΠΕ      ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 1 ΠΕ      ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 1 ΠΕ      ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 2 ΠΕ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • 1 ΤΕ       ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 • 2 ΤΕ       ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 1 ΤΕ       ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΕΔΔΗΕ: 39 προσλήψεις σε έξι πόλεις