Κυβέρνηση : Λίστα μεγάλων έργων με απευθείας εποπτεία από τον πρωθυπουργό

191

Στόχος να λυθεί ο γόρδιος δεσμός με τα έργα – Αλλάζει το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων με πράσινο φως από Κομισιόν

Ένα μηχανισμό επιτάχυνσης των μεγάλων έργων με απευθείας εποπτεία από το πρωθυπουργικό γραφείο, μιας λίστας στρατηγικών υποδομών που στόχος είναι να ωριμάσουν και να αναθερμάνουν την ελληνική οικονομία μακριά από προσκόμματα και αγκυλώσεις, περιγράφει η 6η μεταμνημονιακή έκθεση της Κομισιόν.

Όπως αναφέρει, η λίστα με τα έργα αυτά αναμένεται να είναι έτοιμη τον προσεχή Σεπτέμβριο και θα περιλαμβάνει και ανεξάρτητο φορέα παρακολούθησης που θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι τις αρχές του 2021.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν ελπίζει ότι θα αντιμετωπιστούν τα παρατράγουδα με τους διαγωνισμούς αλλά και οι μεγάλες καθυστερήσεις που αποδίδονται στην τεχνική και μελετητική ανωριμότητα ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι θα εξευρεθούν και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίησή τους, με την συμμετοχή κρατικών και ιδιωτικών πόρων.

Στην έκθεση, επισημαίνεται ότι η απουσία ώριμων νέων έργων είναι ένας σημαντικός λόγος για την περιορισμένη εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στην κυβέρνηση, σχεδιάζουν και την ανάπτυξη ενός μηχανισμού ωρίμανσης των διαγωνισμών (Project Preparation Facility) ο οποίος θα έχει συντονιστικό ρόλο στην προετοιμασία των μελετών σκοπιμότητας, των αναλύσεων κόστους / οφέλους, της προμελέτης και της οριστικής τεχνικής μελέτης, στα θέματα απαλλοτριώσεων, στην οργάνωση των διαγωνισμών, αλλά και στην εποπτεία των έργων κατά τη διάρκεια υλοποίησης.

Μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως αναφέρεται στην έκθεση, είναι η ενίσχυση των έργων με συμβάσεις παραχώρησης, ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) και άλλα εργαλεία αύξησης της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Τον Οκτώβριο του 2020 θα επιλεγούν τα πρώτα στελέχη του συγκεκριμένου μηχανισμού ωρίμανσης με στόχο να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία μέχρι τον Μάρτιο του 2021 με τη συνεργασία και διεθνών οργανισμών χρηματοδότησης.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η υλοποίηση των έργων καθυστερεί και για λόγους που συνδέονται με την αδυναμία πρόβλεψης του εύρους και του χρόνου ολοκλήρωσης των αρχαιολογικών εργασιών ή των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα που οδηγεί σε καθυστέρηση δικαστικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, την τελευταία περίοδο λαμβάνονται ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των καθυστερήσεων με την εφαρμογή των οποίων η διάρκεια προετοιμασίας ενός διαγωνισμού μπορεί να περιοριστεί κατά 4 έως 6 μήνες.