Δήμος Κατερίνης: Ενέργειες προστασίας των Ρομά από την πανδημία

323

«Για προμήθειες υλικού καθώς και υπηρεσιών συναφών με την  αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά» χρηματοδοτείται ο Δήμος Κατερίνης από το Υπουργείο Εσωτερικών, με το ποσό των 20.000 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό δεν αποτελεί πρόσθετη χρηματοδότηση, καθώς προέρχεται από το χρηματικό υπόλοιπο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων. Πιο συγκεκριμένα, η έκτακτη κατανομή αφορά ποσό 2.255.000,00 ευρώ, που θα δοθεί σε 98 Δήμους της Χώρας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Κατερίνης προκειμένου να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:

α) ανάθεση υπηρεσιών απολύμανσης εντός και πέριξ καταυλισμών Ρομά,

β) ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο των πληθυσμών Ρομά για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού,

γ) παροχή πόσιμου εμφιαλωμένου νερού σε καταυλισμούς, όπου απαιτείται, και

δ) κάθε άλλο προληπτικό μέτρο που κρίνει ο οικείος ΟΤΑ για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας εντός και πέριξ των καταυλισμών.

Αξίζει  να σημειωθεί, ότι, οι  ενέργειες αυτές έρχονται να προστεθούν στις απολυμάνσεις που ήδη πραγματοποίησαν στον καταυλισμό των Ρομά, ειδικά συνεργεία που διέθεσε ο Δήμος Κατερίνης.