Έως 30 Ιουνίου η ανανέωση αδειών και η επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

277

Το Επιμελητήριο Πιερίας, στο πλαίσιο της  διαρκούς και άμεσης ενημέρωσης των μελών του, γνωστοποιεί ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ορίστηκε η 30η Ιουνίου ως η καταληκτική ημερομηνία και για την ανανέωση αδειών και την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.