Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης: Υποχρεωτικά κλειστά όλα τα εμπορικά καταστήματα από Τετάρτη 18 Μάρτιου

534

Επεκτείνεται το μέτρο αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων σύμφωνα με απόφαση της Κυβέρνησης και για τα εμπορικά καταστήματα της χώρας μας.
Πληρέστερες πληροφορίες για τα μέτρα στήριξης που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν άμεσα τις επόμενες ώρες.

Ως Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης, από κοινού με όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους της χώρας μας και μέσω της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ζητούσαμε επιτακτικά την αναγνώριση από την Κυβέρνηση ότι οι επιχειρήσεις μας πλήττονται άμεσα από τον κίνδυνο του κορωνοϊού και τις επιπτώσεις αυτού καθώς και τη λήψη μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσής του με το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων.