Εργατικό Κέντρο Κατερίνης: Οι γυναίκες εξακολουθούν να εργάζονται περισσότερο και να αμείβονται λιγότερο

323

                                     8 ΜΑΡΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Παρά την υποτιθέμενη θεσμική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων, η εκμετάλλευση που βιώνουν οι γυναίκες όχι μόνο υπάρχει αλλά εντάθηκε μέσα στην κρίση. Οι σχετικές πολιτικές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεφάρμοστες. Οι γυναίκες και τα κορίτσια συνεχίζουν να υποφέρουν από διακρίσεις και βία σε κάθε μέρος του κόσμου, στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα.Οι γυναίκες εξακολουθούν να εργάζονται περισσότερο και να αμείβονται λιγότερο, ενώ παραμένει αόρατη η μη αμειβόμενη εργασία τους και η συμβολή τους στο ΑΕΠ.


Το Εργατικό Κέντρο Κατερίνης τιμά την παγκόσμια ήμερα αναγνώρισης των γυναικείων αγώνων για ουσιαστική ισότητα, αγωνίζεται για την ενίσχυση της συλλογικής φωνής των γυναικών και υπερασπίζεται δυναμικά τα θύματα διακρίσεων στην εργασία. Χαιρετίζουμε και φέτος τη διοργάνωση της φεμινιστικής απεργίας στην Ελλάδα και καλούμε όλες και όλους, άνδρες και γυναίκες να συστρατευθούμε στα συνδικάτα μας για να κρατήσουμε δυνατή τη συλλογική μας φωνή και δράση, τη μόνη σταθερή και πραγματική πηγή δύναμης και δυναμικής.


Η δύναμη είναι στα χέρια μας, στα συνδικάτα και στους συλλογικούς αγώνες για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων μας, την ουσιαστική εφαρμογή της ισότητας φύλου, για την άρση των στερεοτύπων, για την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων, την εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης για όλες και όλους.


Το Εργατικό Κέντρο Κατερίνης θα συνεχίσει να στηρίζει εμπράκτως τον αγώνα κάθε γυναίκας με σκοπό την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου στους όρους αμοιβής και εργασίας, την προστασία των θέσεων εργασίας των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις, την ίση πρόσβαση, την ανέλιξη στην εργασία και την επαγγελματική εκπαίδευση γυναικών και ανδρών, δηλαδή τον έμπρακτο σεβασμό της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας χωρίς διακρίσεις.


Με διαρκή σκοπό την έγκυρη ενημέρωση και έγκαιρη αφύπνιση δημοσιεύουμε, με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, τον οδηγό εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων για την εργαζόμενη γυναίκα από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.