Μπέττυ Σκουφά: Ερώτηση προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το πρόγραμμα καταπολέμησης της «σφήκας καστάνου»

295

Τη συνέχιση του προγράμματος καταπολέμησης της σφήκας καστάνου, ζητούν μεταξύ άλλων με ερώτησή τους προς τους υπουργούς  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Στην ερώτησή τους, η οποία συντάχθηκε με πρωτοβουλία της βουλεύτριας Πιερίας Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα και συνυπογράφουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ζητείται ενημέρωση για τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της καταπολέμησης της σφήκας καστάνου με βιολογικό τρόπο, όπως και διασφάλιση της συνέχισης του προγράμματος από την σημερινή ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η εμφάνιση της «σφήκας καστάνου»  στην Ελλάδα το 2014

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές το 2014, εμφανίστηκε η «σφήκα» στη χώρα μας, ξεκινώντας από την Άνω Μηλιά Πιερίας, πιθανότατα μέσω καλλιεργητικού υλικού που είχε εισαχθεί από την Ιταλία. Το έντομο αυτό προσέβαλε διάφορα είδη καστανιάς στην ελληνική επικράτεια, προκαλώντας υποβάθμιση της παραγωγής και σημαντική απώλεια εισοδήματος των παραγωγών κάστανου.

Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Η  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε μια σειρά από πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του ανησυχητικού αυτού φαινομένου και μεταξύ άλλων παρεμβάσεων το 2017 σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, αποφάσισε τη βιολογική καταπολέμησή της, βάσει δεδομένων από την εφαρμογή της σε χώρες όπως στη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Κροατία, με τις στοχευμένες εξαπολύσεις ενός παρασιτοειδούς, ωστόσο ωφέλιμου εντόμου, ονόματι Torymussinensis, φυσικού εχθρού της σφήκας της καστανιάς, που δεν συναντάται όμως στην Ελλάδα, γι’ αυτό η προμήθειά του προβλέφθηκε από την Ιταλία. Μετά από συντονισμένες ενέργειες συντάχθηκε οικονομικός φάκελος για την αντιμετώπιση του ζητήματος ώστε να υπάρξει άμεση, δραστική λύση που θα ανακόπτει και θα καταπολεμά την εξάπλωση της ζημιογόνου σφήκας.  Η  προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ προχώρησε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την χρηματοδότηση του έργου από  το Πράσινο Ταμείο για την βιολογική καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς  και την χρηματοδότηση από τον ειδικό φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.

Το Διοικητικό́ Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου ενέταξε και χρηματοδότησε το ερευνητικό πρόγραμμα «Βιολογική Καταπολέμηση της σφήκας της Καστανιάς (Dryocosmuskyriphilus) στην Ελλάδα με ελεγχόμενη εξαπόλυση του ωφέλιμου εντόμου Torymussinensis και έρευνα της επίδρασής του στους πληθυσμούς της σφήκας» από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου ταμείου, συνολικής δαπάνης € 157.960,00.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος από την προηγούμενη κυβέρνηση

Οι εξαπολύσεις των ωφέλιμων εντόμων πραγματοποιήθηκαν πρώτα σε δασικές εκτάσεις και καστανοπερίβολα των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Πιερίας, Κοζάνης, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Δράμας, Καβάλας, Αρκαδίας και Λακωνίας, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα (θύλακες) προσβολών και ακολούθησαν εξαπολύσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας.

Ανάγκη να στηριχθεί και να συνεχιστεί από την σημερινή ηγεσία

Η επιτυχημένη  και αποτελεσματική συνεργασία των αρμόδιων υπουργείων  στην άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της σφήκας του καστάνου κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να στηριχτεί και να συνεχιστεί και από τη σημερινή πολιτική ηγεσία.

Επειδή για την επιτυχή εκτέλεση του προγράμματος καταπολέμησης της σφήκας οι καλλιεργητές δεν πρέπει να ψεκάζουν στις περιοχές όπου εξαπολύθηκε το ωφέλιμο έντομο, άλλως θα το εξολοθρεύσουν και δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα.

Επειδή με την υπ’ αρ. 2014/690/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει καταργηθεί η προηγούμενη απόφαση (2006/464/ΕΚ), που αφορούσε στη λήψη έκτακτων μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσής του και έτσι έχουν περιορισθεί οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι.

Επειδή βάσει της εμπειρίας και των παραδειγμάτων από τις χώρες όπου το έντομο έχει εντοπισθεί, η σφήκα του κάστανου στην Ελλάδα απειλεί άμεσα την συνολική παραγωγή και είναι συνεχώς επιτακτική η συνεπής και στοχευμένη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Επειδή η παραγωγή κάστανου εξελίχθηκε σε σημαντικό τομέα της αγροτικής παραγωγής, κυρίως για  περιοχές της χώρας μας, όπως η ορεινή Πιερία,  που πρόσφατα επανέκαμψαν στην καστανοπαραγωγή, αφότου η αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό προσέφερε επαγγελματική διέξοδο με σημαντικά εισοδήματα για τους κατοίκους αυτών των περιοχών.

 

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

 

  1. Πόσες συνολικά εστίες ωφέλιμου εντόμου Torymussinensis έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας, με πόσα ωφέλιμα έντομα ανά εστία;
  2. Πώς εξελίσσεται η εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης της σφήκας καστάνου και ποια η παρακολούθησή του, μετά την ελεγχόμενη εξαπόλυση του ωφέλιμου εντόμου Torymussinensis;
  3. Κρίνεται επαρκής η μέχρι σήμερα εξαπόλυση ή απαιτείται ενίσχυσή της;
  4. Ποιες είναι οι ολοκληρωμένες οδηγίες που δώσατε προς τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), τις Δασικές Υπηρεσίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους ενδιαφερόμενους συνεταιρισμούς καστανοπαραγωγών και μεμονωμένους παραγωγούς κάστανου, ιδίως για την αποφυγή ψεκασμών όπου έχει γίνει η ελεγχόμενη εξαπόλυση του ωφέλιμου εντόμου Torymussinensis;
  5. Ποια τα μέχρι σήμερα καταγεγραμμένα συμπεράσματα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου;
  6. Ποιος είναι ο οικονομικός προγραμματισμός του υπουργείου για την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος καταπολέμησης της σφήκας καστάνου ανά τη χώρα όχι μόνο στα ιδιωτικά αλλά και τα καστανοχώραφα που βρίσκονται σε δημόσιες εκτάσεις;
  7. Ποιες είναι οι προσπάθειες του υπουργείου σας για την συνέχιση της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του προγράμματος καταπολέμησης της σφήκας καστάνου;