Ανακοίνωση για βολές στο πεδίο βολής Λιτοχώρου

253

Σας γνωρίζουμε ότι την 01 έως 28 Φεβρουαρίου 2020 και από ώρα 07:00 έως 24:00, θα εκτελούνται βολές αρμάτων, ΕΕ/Π και εκρήξεις στο πεδίο βολής αρμάτων Λιτοχώρου. Συγκεκριμένα, οι περιοχές: Ι.Μ. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΓΚΑΛΝΤΡΙΜΟΣ ΡΕΜΑ – ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ – ΥΨΩΜΑ ΜΠΑΛΤΑΚΟΥΚΙ – ΥΨΩΜΑ ΑΛΑΤΑΡΙΑ – ΑΡΑΠΗΣ ΡΕΜΑ – ΥΨΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙ, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες και οριοθετούνται από τα

κατωτέρω στίγματα:

1 φ: 40ο07′ 00” Β λ: 22ο25′ 00” Α
2 φ: 40ο15′ 00” Β λ: 22ο25′ 00” Α
3 φ: 40ο15′ 00” Β λ: 22ο32′ 00” Α
4 φ: 40ο07′ 00” Β λ: 22ο32′ 00” Α

 

Παρακαλούμε όπως άμεσα ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας για την αποφυγή του διάπλου της παρακείμενης ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής, καθώς θα εκτελούνται πυρά όπλων ευθυτενούς και καμπύλης τροχιάς σε ύψος έως πέντε χιλιάδων (5.000) ποδών άνωθεν της στάθμης της θάλασσας.

 

Ο Διοικητής