Το στοίχημα των εξαγωγών και η σκληρή πραγματικότητα

214

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Επιβράδυνση της ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών τη φετινή χρονιά, λόγω της επιδείνωσης του διεθνούς περιβάλλοντος, των μέτρων προστατευτισμού και της αβεβαιότητας που προκύπτει από τις γεωπολιτικές συνθήκες “βλέπει” η Τράπεζα της Ελλάδος στην τελευταία έκθεσή της.

Στα βασικά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες εξαγωγείς περιλαμβάνεται η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και του εμπορίου και κατά συνέπεια της ζήτησης ελληνικών αγαθών και υπηρεσιών, με την τάση αυτή να είναι πιο έντονη σε χώρες της ζώνης του Ευρώ, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, που αποτελούν τις βασικές αγορές για τις ελληνικές εξαγωγές, αλλά και η αρνητική επίδραση που αναμένεται από το Brexit. Κι αυτό γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τους κύριους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδος.

Η εξάρτηση των ελληνικών εξαγωγών από τις χώρες της Ε.Ε. είναι σημαντική. Στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου οι χώρες της ΕΕ απορρόφησαν πάνω από τις μισές εξαγωγές και συγκεκριμένα το 56,2%, ενώ το 43,8% κατευθύνθηκε σε τρίτες χώρες. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 68,3% προς τις χώρες της ΕΕ και σε 31,7% σε τρίτες χώρες.

Η επιβράδυνση των εξαγωγών αγαθών αντανακλά κυρίως τη μείωση του όγκου των εξαγωγών καυσίμων, ενώ οι εξαγωγές των αγαθών χωρίς καύσιμα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, αλλά με βραδύτερο ρυθμό, που διαμορφώθηκε σε 5% σε σταθερές τιμές, έναντι 11% που ήταν το 2018. Στην ανοδική πορεία των εξαγωγών αγαθών μέχρι τώρα τη μεγαλύτερη συμβολή είχαν οι κλάδοι των κλωστοϋφαντουργικών, των φαρμακευτικών προϊόντων και του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Σε επίπεδο εννεαμήνου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2019 η συνολική αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε 30,902 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση, 0,1%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή οι εξαγωγές  αυξήθηκαν κατά 4,7% ενώ το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου  αυξήθηκε κατά 6,2% με τα πετρελαιοειδή και  αύξηση 9,1% χωρίς τα πετρελαιοειδή.

Τα τρόφιμα σημείωσαν αύξηση 3,5%, τα χημικά άνοδο 16,6%, τα μηχανήματα και οχήματα +8,7%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα ανάπτυξη 22,3%, οι πρώτες ύλες 8% και τα ποτά και καπνά 3,9%. Αντιθέτως οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων, πρώτο στην τάξη “προϊόν” της χώρας, μειώθηκαν κατά 3,8% και κατά 43,9% υποχώρησαν οι εξαγωγές λιπών και ελαίων.

Προβληματισμός προκύπτει και από τα ευρήματα του Δείκτη Εξαγωγικών Προσδοκιών, μιας έρευνας που “τρέχει” ο ΣΕΒΕ σε συνεργασία με την DHL. Παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές παρέμειναν ο τομέας για τον οποίο αποτυπώνονται πιο έντονα αισιόδοξες προβλέψεις από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα το 60% του δείγματος προέβλεψε αύξηση των εγχώριων πωλήσεών του, με το 34% να αναμένει σταθερότητα και μόλις το 6% μείωση.

Πηγή: capital.gr