Χρηματοδότηση ΑΕΙ και με κριτήρια επίτευξης στόχων

122

Αλλάζει ο τρόπος κατανομής της κρατικής χρηματοδότησης προς τα ΑΕΙ. Από το 2021 το 80% της τακτικής χρηματοδότησης θα χορηγείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως συμβαίνει έως σήμερα (π.χ. ο αριθμός των φοιτητών και των διδασκόντων, η γεωγραφική διασπορά). Το υπόλοιπο 20% θα χορηγείται με βάση τα αποτελέσματα των ΑΕΙ επί συγκεκριμένων κριτηρίων-στόχων (π.χ. εξωστρέφεια). Οι στόχοι αυτοί θα προσδιοριστούν από τη νέα Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η σύσταση της οποίας προβλέπεται σε νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί από τη Βουλή εντός της εβδομάδας.

Μιλώντας στην «Κ» για το θέμα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι «με τη σύσταση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την ουσιαστική αναβάθμιση των πανεπιστημίων της χώρας μας. Μεταξύ άλλων, η ΕΘΑΑΕ αποτελεί το όχημα για συνεχή και συνεπή αναβάθμιση των πανεπιστημίων μας, καλύτερη ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης, πιο εξωστρεφή και πιο ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών, προσέλκυση και άλλων καταξιωμένων ακαδημαϊκών, αλλά και περισσότερη διαφάνεια στην κατανομή χρηματοδότησης των ιδρυμάτων. Αυτή θεωρούμε και τη μεγαλύτερη τομή του σχετικού νομοσχεδίου, και μία για την οποία είμαστε πραγματικά ιδεολογικά υπερήφανοι: προβλέπουμε και θα εφαρμόσουμε για πρώτη φορά συγκεκριμένο ποσοστό της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων να εξαρτάται από την αξιολόγηση».

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, έως σήμερα η κατανομή των χρημάτων στα ΑΕΙ γινόταν με βάση την κρίση του κάθε υπουργού. «Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια. Εισηγούμαστε η τακτική χρηματοδότηση των ΑΕΙ σε ποσοστό 80% να κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, και το υπόλοιπο 20% να συνδέεται με κριτήρια ποιότητας, που τα ίδια τα ιδρύματα θα επιλέγουν. Να σημειωθεί ότι τα πανεπιστήμια επιλέγουν τους στόχους τους στο πλαίσιο της αυτονομίας τους και με βάση τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Ανατροφοδοτώντας τους στόχους τους, παρέχουμε ουσιαστικά κίνητρα ώστε τα πανεπιστήμια να βελτιώνονται διαρκώς», πρόσθεσε η κ. Κεραμέως.

Από την πλευρά της πάντως, η Σύνοδος Πρυτάνεων δήλωσε αρνητική στο νέο σύστημα χρηματοδότησης των ΑΕΙ, που προτείνει το υπουργείο. Οι πρυτάνεις δέχονται να υπάρχουν –επιπλέον της σημερινής συνολικής χρηματοδότησης– διαθέσιμα κονδύλια ως επιβράβευση εάν υλοποιήσουν συγκεκριμένους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς στόχους, αλλά απορρίπτουν την πρόταση της υπουργού το 20% της κρατικής χρηματοδότησης να χορηγείται στα ΑΕΙ εάν πιάσουν συγκεκριμένους στόχους. Στη συζήτηση στη Βουλή, ο προεδρεύων της συνόδου, πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος, δήλωσε ότι σήμερα σε σχέση με το 2012 η χρηματοδότηση των ΑΕΙ είναι μειωμένη κατά 45%, ενώ οι φοιτητές έχουν αυξηθεί.

Πηγή: kathimerini.gr