Επέστρεψε στο ιστορικό υψηλό του 2007 ο δείκτης οικονομικού κλίματος

145