Μεγάλη η “ψαλίδα” στην ιδιωτική ασφάλιση μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ

168

Της Νένας Μαλλιάρα

Σημαντικά υποασφαλισμένη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι η Ελλάδα, με το μέσο κατά κεφαλήν ασφάλιστρο να διαμορφώνεται στα 377 ευρώ έναντι 2.170 ευρώ στην Ευρώπη. 

Το ποσοστό συμμετοχής των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ της χώρας ανέρχεται  στο 2,19%, ενώ η συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου στην Οικονομία είναι τεράστια: ως εργοδότης, ο ασφαλιστικός κλάδος απασχολεί άμεσα 9.700 εργαζόμενους και έμμεσα πάνω από 20.000, ως μεγάλος θεσμικός επενδυτής έχει επενδύσεις 14 δις ευρώ (7,7% ΑΕΠ), καταβάλλει στο κράτος φόρους πάνω από 500 εκατ. ετησίως, ενώ πληρώνει αποζημιώσεις της τάξεως των 2,3 δις. ευρώ ετησίως.

Σημειώνεται ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αποτελούν τον μεγαλύτερο θεσμικό επενδυτή στην ΕΕ, με περισσότερα από 10,3 τρις. ευρώ επενδεδυμένα το 2018. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 58% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Η “ψαλίδα” στην ιδιωτική ασφάλιση που σηματοδοτεί και τα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξής της στην ελληνική αγορά, απεικονίζεται στην Ετήσια Στατιστική Έκθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών για την Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα. Από την έρευνα εξάγονται εντυπωσιακά στοιχεία για το πού βρίσκεται η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα, σε μια συγκυρία κατά την οποία η αναμόρφωση του ασφαλιστικού, σε συνδυασμό με τις ισχνές δημογραφικές εξελίξεις, αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα. 

Η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2018 στα οποία στηρίζεται η Στατιστική Έκθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών που δημοσιεύτηκε προ ημερών, η ιδιωτική ασφάλιση ακολουθεί ανοδική πορεία.
Μετά από 6 χρόνια ύφεσης (2010 – 2015), για τρία συνεχή χρόνια (2016, 2017, 2018) η συνολική παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων αυξάνεται, φτάνοντας το 2018 τα 4,1 δις ευρώ (+ 2% έναντι του 2017). Σε αποπληθωρισμένες τιμές η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,4% από το 2017.

Από αυτά, 2,2 δις. ευρώ προήλθαν από τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (αύξηση 3,9% από το 2017), ενώ 1,9 δις. ευρώ προήλθαν από τις ασφαλίσεις Ζωής (μείωση 0,1%). Σε αποπληθωρισμένες τιμές οι μεταβολές ήταν + 3,2% και – 0,7% αντίστοιχα.

Κατά το 2018, η ιδία κράτηση (δηλ. η συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων) επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής ήταν 1,150 δις. ευρώ, ενώ επιπροσθέτως αυξήθηκε η ιδία κράτηση των μαθηματικών αποθεμάτων και λοιπών προβλέψεων κατά 3,61 εκατ. ευρώ.

Κατά το 2018 το ποσοστό συμμετοχής των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων επί της ΑΕΠ της χώρας υποχώρησε ελαφρά στο 2,19% από 2,20% το 2017. Αυτό συνέβη επειδή η παραγωγή ασφαλίστρων σημείωσε αύξηση ελαφρά μικρότερη από την αύξηση του ΑΕΠ (+ 2,5% σε τρέχουσες τιμές).

Το ποσοστό επενδύσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς ως ποσοστό του ΑΕΠ έφτασε το 7,5% το 2018, σημειώνοντας επίσης ελαφρά υποχώρηση από το 2017 (7,7%).

Ο υπολογισμός του συνόλου των επενδύσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας αποτελεί διεθνώς ένα δείκτη ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς και ταυτόχρονα αναδεικνύει τη δυναμικότητα και τον βαθμό ωριμότητας ιδιαιτέρως του κλάδου Ζωής. Για την Ελλάδα, ο δείκτης συνεχίζει να απέχει αρκετά από το μέσο ποσοστό των άλλων ευρωπαϊκών χωρών με υψηλότερο βαθμό ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς. 

Κατά κεφαλήν ασφάλιστρα

Ο δείκτης των συνολικών κατά κεφαλήν ασφαλίστρων (και δικαιωμάτων συμβολαίων) το 2018 συνέχισε την ανοδική πορεία που είχε από το 2016, φτάνοντας τα 377 ευρώ. Ο συγκεκριμένος δείκτης είχε πάρει τη μέγιστη τιμή του το 2009 (491 ευρώ ανά κάτοικο), αλλά έκτοτε ακολούθησε πτωτική πορεία μέχρι το 2015.

Ο αντίστοιχος δείκτης των κατά κεφαλήν εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίου για τις ασφαλίσεις Ζωής ανήλθε στα 174,59 ευρώ ανά κάτοικο το 2018. Αντιστοίχως, ο δείκτης των κατά κεφαλήν εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίου για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών ανήλθε στα 202,47 ευρώ ανά κάτοικο το 2018.

Το σύνολο του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έφτασε τα 17,6 δις. ευρώ. Οι επενδύσεις αποτέλεσαν περίπου το 79% του ενεργητικού, φτάνοντας τα 13,9 δις. ευρώ. Οι ασφαλιστικές προβλέψεις έφτασαν τα 12,9 δις. ευρώ και αποτέλεσαν περίπου το 74% του παθητικού. 

Η ιδιωτική ασφάλιση στην Ευρώπη

Παγκοσμίως, η παραγωγή ασφαλίστρων το 2018 αυξήθηκε κατά 4,8% το 2018, φτάνοντας τα 5,193 τρισ. δολάρια, μετά από αύξηση κατά 9,8% το προηγούμενο έτος. Η μεγάλη αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων στην Ευρώπη την καθιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη ήπειρο σε παραγωγή, έχοντας το 32% του συνόλου.
Το 2018, τα συνολικά ασφάλιστρα στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 6,2%, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φτάνοντας το 1,311 τρις. ευρώ. Αυτό είχε σαν συνέπεια τα κεφαλήν ασφάλιστρα στην Ευρώπη να ανέλθουν στα 2.170 ευρώ από 2.049 ευρώ το 2017. Από αυτά, τα 1.264 ευρώ αντιστοιχούσαν στις ασφαλίσεις Ζωής, τα 673 ευρώ στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 232 ευρώ στις ασφαλίσεις Υγείας. 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του έτους 2018, στις τέσσερις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές όσον αφορά τα ασφάλιστρα (Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία,  Ιταλία) αναλογούσε το 68,5% του συνόλου της παραγωγής, ποσοστό αυξημένο κατά 1,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Η παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής αυξήθηκε κατά 6,7%, φτάνοντας τα 764 δις. ευρώ το 2018 και οφειλόταν κυρίως στη διψήφια αύξηση που σημειώθηκε στο Ην. Βασίλειο (9,6%), στη Φινλανδία (8,5%) και στη Δανία (7,7%). Η πυκνότητα των κατά κεφαλήν ασφαλίστρων Ζωής ήταν 1.264 ευρώ το 2018 έναντι 1.189 ευρώ το 2017. Τα μεγαλύτερα ποσά, άνω των 3.000 ευρώ κατ΄ άτομο, καταγράφηκαν στις προαναφερθείσες χώρες. 

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων Υγείας ήταν 140 δις. ευρώ το 2018.Η διείσδυση της συγκεκριμένης ασφάλισης αυξήθηκε ελαφρώς στο 0,80% του ΑΕΠ. Κατά μέσο όρο, η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη για ασφαλίσεις Υγείας ήταν 232 ευρώ το 2018 έναντι 222 ευρώ το 2017. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη δαπάνη είναι η Ολλανδία, η Ελβετία και η Ιρλανδία. Μεταξύ των χωρών υπήρχαν πολύ μεγάλες διαφορές στο παραπάνω μέγεθος, κάτι που οφείλεται στα διαφορετικά συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης και στον ρόλο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Οι επιμέρους κλάδοι ασφάλισης

Οι ευρωπαϊκές αγορές γνώρισαν ανάπτυξη στις ασφαλίσεις Υγείας το 2017 και 2018 κατά 2,4% και 4,7% αντιστοίχως και η παραγωγή ανήλθε στα 140 δις. ευρώ (το 61% καταγράφεται στις δύο μεγαλύτερες αγορές που είναι η Ολλανδία και η Γερμανία και ακολουθεί η Γαλλία).

Οι κυριότεροι κλάδοι των ασφαλίσεων κατά Ζημιών είναι η ασφάλιση αυτοκινήτων και περιουσίας. Η συνολική παραγωγή ασφαλίσεων κατά Ζημιών αυξήθηκε στα 407 δις. ευρώ το 2018 και η διείσδυση αυτών στο ΑΕΠ ενισχύθηκε στο 2,32% από 2,26% (αν και ποικίλλει αρκετά από κράτος σε κράτος). Η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη ήταν 673 ευρώ από 639 ευρώ το 2017.

Η ασφάλιση αυτοκινήτων, ο μεγαλύτερος κλάδος  ασφαλίσεων κατά Ζημιών, έγραψε το 35% των ασφαλίστρων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 3,8% το 2018, φτάνοντας τα 144 δις. ευρώ. Η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη ήταν 238 ευρώ. Σχεδόν σε όλες τις χώρες καταγράφηκε αύξηση της παραγωγής, με διψήφια ποσοστά σε Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Ουγγαρία, Τουρκία. 

Η ασφάλιση περιουσίας έφτασε τα 105 δις. ευρώ, αυξημένη κατά 3,7% σε σχέση με το 2017. Οι μεγαλύτερες αγορές είναι αυτές του Ην. Βασιλείου (23%), της Γερμανίας (19%) και της Γαλλίας (16%).

Συνολικά, οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές επιχειρήσεις πλήρωσαν το 2018 σε αποζημιώσεις 1,069 τρις. ευρώ. Στις ασφαλίσεις Ζωής πληρώθηκαν 705 δις. ευρώ (αύξηση 2,6%), στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών 253 δις. ευρώ (+ 5,6%) και στις ασφαλίσεις Υγείας 11 δις. ευρώ (+ 4%).

Στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων οι αποζημιώσεις αυξήθηκαν κατά 3,3%, στα 100 δις. ευρώ, ενώ στις ασφαλίσεις περιουσίας κατά 9,7%, στα 65 δις. ευρώ.
 

Πηγή: capital.gr