Προσλήψεις ειδικών επιστημόνων στο Δήμο Κατερίνης

483

O Δήμος Κατερίνης προσκαλεί Ειδικούς Επιστήμονες διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Παραρτήματος Β του παρόντος, εφόσον επιθυμούν, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις θέσεις εξωτερικών συνεργατών με τα παρακάτω στοιχεία:

Αντικείμενο των συμβάσεων:

Αντικείμενο των συμβάσεων είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών κυρίως τεχνικής, οικονομικής αλλά και διοικητικής υποστήριξης για την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων του Δήμου Κατερίνης, όπως αυτές απορρέουν από τη σχετική συναφθείσα Σύμβαση Επιχορήγησης (LIFE17 IPC/GR/000006).

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020, και ώρα 14:30 μμ.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Πηγή: aftodioikisi.gr