ΟΔΔΗΧ: Δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές 300 εκατ. ευρώ

154

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 31ης Δεκεμβρίου 2019, έγιναν δεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ, με τιμή διάθεσης 100,00.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020.

Πηγή: capital.gr