Ξεκινά η επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών

140

Του Σπύρου Δημητρέλη

Την υπουργική απόφαση με την οποία ορίζονται οι αμοιβές των ανεξάρτητων εκτιμητών που θα εισηγηθούν τις νέες τιμές ζώνης στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας. Με την συγκεκριμένη υπογραφή μπαίνει στην τελική ευθεία η έναρξη της διαδικασίας επικαιροποίησης των αντικειμενικών αξιών οι οποίες θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις εμπορικές αξίες των ακινήτων. Η ευθυγράμμιση αυτή θεωρείται από την κυβέρνηση και τους θεσμούς εξαιρετικής σημασίας για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω της καταπολέμησης της παροικονομίας και της υποφορολόγησης σημαντικής αξίας ακινήτων αλλά και της ουσιαστικής χάραξης κοινωνικής πολιτικής στο πεδίο της ακίνητης περιουσίας.

Οι αμοιβές που ορίστηκαν ανά ζώνη για τους εκτιμητές δεν διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με αυτές που προβλέπονταν στην προηγούμενη διαδικασία στα μέσα του 2018 ενώ δεν υπάρχουν και ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με την ίδια τη διαδικασία. Για κάθε ζώνη θα πρέπει να υπάρχουν πολλαπλές εκτιμήσεις για την τιμή τους από διαφορετικούς εκτιμητές προκειμένου να υπολογιστεί ο μέσος όρος και να αποφασιστεί το ύψος της.

Παράλληλα, θα οριστούν για πρώτη φορά εκτιμητές και για περίπου 3.500 περιοχές που σήμερα βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος και υποφορολογούνται. Πρόκειται για περιοχές που εμφανίζουν υψηλή οικιστική ή και τουριστική ανάπτυξη αλλά επειδή βρίσκονται εκτός σχεδίου και οικισμού τα ακίνητα που βρίσκονται σε αυτές επιβαρύνονται με ελάχιστο ΕΝΦΙΑ σε σχέση με αντίστοιχα ακίνητα σε περιοχές εντός αντικειμενικού συστήματος.

Από την παραπάνω επέκταση του αντικειμενικού συστήματος αναμένεται να δημιουργηθεί σημαντικός δημοσιονομικός χώρος ο οποίος σχεδιάζεται να διατεθεί για τη νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ που θα είναι μεσοσταθμικά της τάξης του 8%. Δεδομένη είναι η πρόθεση της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών να μην προκύψουν επιβαρύνσεις και περιοχές της λεγόμενης “λαϊκής κατοικίας”. Σε πολλές περιοχές οι τιμές ζώνης έχουν για πολιτικούς λόγους διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Πρόθεση είναι να υπάρξει ευθυγράμμιση αντικειμενικών με εμπορικές και σε αυτές τις περιοχές αλλά με παρεμβάσεις στα κλιμάκια και τους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ προκειμένου να μην προκύψουν καθαρές επιβαρύνσεις αλλά νέα μείωση του φόρου.

Πηγή: capital.gr