Πρόγραμμα “Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερινής”

90

                                      Πρόγραμμα Προσομοίωσης

 

Παρασκευή 29.11.19

 

Δημαρχείο Κατερίνης

 

18:00-18:30 | Προσέλευση – Εγγραφές

18:30-19:00 | Χαιρετισμοί Προσκεκλημένων

19:00-19:15 | Διάλειμμα

19:15-21:00 | Ολομέλεια Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σάββατο 30.11.2019

Αστική Σχολή, Δημαρχείο, Εργατικό Κέντρο

 

10:00-11:30 | Δημοτικές Επιτροπές

Οικονομικών: Άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά Υπουργικής Απόφασης που επιτρέπει την κατασκευή μαρίνας στην παραλιακή ζώνη του Δήμου

Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού: Παύση λειτουργίας Δημοτικού Ραδιοφώνου

Ποιότητας Ζωής: Στήριξη Κοινωνικού Ιατρείου -Κοινωνικού Φαρμακείου

 

11:30-11:45 | Διάλειμμα

 

15:45-16:45 | Συνεδρίαση Δημοτικών Παρατάξεων

 

Δημαρχείο Κατερίνης

 

17:00 –18.30 | Ολομέλεια

Έγκριση δαπάνης που αφορά την ανάθεση σε διαφημιστική εταιρία της διαμόρφωσης πρότασης για το Brand των Πιερίων Όρεων

 

Κυριακή 01.12.2019

 

Δημαρχείο Κατερίνης

 

10:00 -11:30 | Ολομέλεια

 

Άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά Υπουργικής Απόφασης που επιτρέπει την κατασκευή μαρίνας στην παραλιακή ζώνη του Δήμου

 

11:30 -11:45 Διάλειμμα

 

11:45-13:15 | Ολομέλεια

Συγχώνευση δύο σχολικών μονάδων του Δήμου

 

13:15-13:30 Διάλειμμα

 

13:30-15:00 | Ολομέλεια

 

Στήριξη Κοινωνικού Ιατρείου -Κοινωνικού Φαρμακείου

 

15:00-17:00 | Διάλειμμα

 

17:00-18:30 | Ολομέλεια

 

Υποβολή υποψηφιότητας για τη διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας για το 2023

 

18:30-19:30 | Τελετή Λήξης